Moduły obieralne

 

KURSY OBIERALNE

I. Przedmiot obieralny A, semestr 1 (zimowy), 30 godz. ćwiczeń praktycznych, 3 ECTS:

 1. Poprawna polszczyzna w praktyce w mowie i piśmie.
  Kurs przygotowujący do napisania pracy dyplomowej w języku polskim z uniknięciem typowych błędów występujących we współczesnej polszczyźnie a także przygotowujący do opracowania poprawnych prezentacji w języku polskim.
 2. Wiedza o kulturze Francji.
  Kurs zapoznający z zagadnieniami dotyczącymi kultury krajów francuskojęzycznych oraz zwracający uwagę na najważniejsze różnice kulturowe między Polską a wybranymi krajami francuskojęzycznymi. Posiadanie wiedzy kulturoznawczej jest ważne w międzynarodowych kontaktach zawodowych a także jest cenione przez pracodawców.
 3. Historia i kultura krajów anglojęzycznych.
  Kurs zapoznający z zagadnieniami dotyczącymi kultury krajów anglojęzycznych oraz zwracający uwagę na najważniejsze różnice kulturowe między Polską a wybranymi krajami anglojęzycznymi. Posiadanie wiedzy kulturoznawczej jest ważne w międzynarodowych kontaktach zawodowych a także jest cenione przez pracodawców.
 4. Kształtowanie twórczego rozwoju.
  Kurs prowadzony metodą warsztatu psychologicznego zawierający cztery bloki tematyczne:
  kształtowanie pozytywnego myślenia,
  – rozwijanie umiejętności komunikacji i negocjacji,
  – rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
  – elementy treningu twórczego myślenia.
 5. Komunikacja , negocjacje i umiejętności radzenia sobie ze stresem.
  Kurs
  prowadzony metodą warsztatu psychologicznego zawierający trzy bloki tematyczne:
  – komunikacja wg metody Porozumienia bez Przemocy,
  – negocjacje w duchu PbP,
  – oswajanie stresu.
 6. Menadżer przedsiębiorczości.
  Kurs zapoznający z zasadami rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie na małą skalę, oraz jej umiejętnego i realnego planowania.  Podczas zajęć tworzone są plany biznesu dla zakładanego przedsięwzięcia gospodarczego a także przedstawiane są podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością. Szczegółowo omawiany jest proces rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz z jej planowaniem jak również zagadnienia dotyczące oceny działalności przedsiębiorstwa i źródła finansowania inwestycji. Dodatkowo w ramach kursu przedstawiane są techniki autoprezentacji oraz zasady pisania podstawowych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się  pracę.

MODUŁY OBIERALNE

Wybór modułu obieralnego:

Deklaracja wyboru modułu obieralnego jest dostępna do pobrania w formacie DOC oraz formacie PDF.

Aktualizacja: 2016-10-22 16:30 CEST