Materiały dydaktyczne

 

Przedmiot: Surowce i recykling

Tematy seminarium z nauki o materiałach:

pobierz

English in science:

Materiały ceramiczne

Ceramika wypalana 1
Ceramika specjalna 2
Materiały ogniotrwałe 3
Szkło 4
Szkło I 5
Materiały wiążące 6 
Szkło-ceramika 7
Kompozyty 8
Cienkie warstwy 9
Włókna 10

Enjoy 🙂