Plany studiów

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018:

Inżynieria Materiałów Budowlanych z elementami Wzornictwa Przemysłowego – profil praktyczny

Inżynieria Materiałowa – specjalność Technologia Materiałów – profil praktyczny

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017:

Inżynieria Materiałowa – profil praktyczny

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013:

Inżynieria Materiałowa – profil ogólnoakademicki