Zakład Elektroniki i Telekomunikacji

Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji – prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta
Z-ca Kierownika Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji – dr inż. Łukasz Mik