Zakład Elektroniki i Telekomunikacji

Kierownik Zakładu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta
Z-ca Kierownika Zakładu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Łukasz Mik