Grafika

http://wydzialsztuki.pl/grafika/

Grafika to kierunek studiów, który przygotowuje studentów do samodzielnej pracy projektowej w zakresie grafiki reklamowej, grafiki opakowań, typografii, plakatu, informacji wizualnej, książki, grafiki wydawniczej, stron internetowych, grafiki interaktywnej, a także różnorodnych działań w obszarze publikacji elektronicznych. Pozwala absolwentom podejmować pracę projektantów w agencjach reklamowych, wydawnictwach i przedsiębiorstwach. Studia licencjackie (I stopnia) trwają 7 semestrów i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Obok specjalistycznych zajęć projektowych i nauki programów graficznych, studenci rozwijają swoje zdolności artystyczne w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, ilustracji, fotografii czy rzeźby. Dopełnienie stanowi wiedza z zakresu historii sztuki i grafiki projektowej, a także etyki, prawa, filozofii. Studenci po 5 semestrze studiów dokonują wyboru pracowni dyplomowej: grafika wydawnicza, grafika reklamowa lub grafika multimedialna.

Specjalność GRAFIKA WYDAWNICZA pracownia zajmuje się projektowaniem wszelkiego rodzaju druków, czasopism i książek. Student otrzymuje profesjonalną wiedzę dotyczącą składu wielostronicowych publikacji oraz typografii.

Specjalność GRAFIKA REKLAMOWA pracownia zajmuje się szeroko pojętą grafiką projektową: działaniami ambientowymi, outdoorem, reklamą prasową, projektowaniem plakatu oraz elementów składających się na system identyfikacji produktu lub wydarzenia.

Specjalność GRAFIKA MULTIMEDIALNA pracownia zajmuje się tworzeniem grafiki prezentacyjnej i internetowej, projektowaniem publikacji elektronicznych oraz wydawnictw multimedialnych.

Atuty:

  • indywidualne podejście do każdego studenta, małe grupy i przyjazna atmosfera

  • kształcimy w sposób całościowy – przedmioty praktyczne / projektowe uzupełniamy o teoretyczne z zakresu historii sztuki, etyki, prawa, PR czy filozofii

  • studenci rozwijają kompetencje projektanta – kreatywność, zdolności manualne, obsługę programów graficznych, umiejętność pracy zespołowej i przygotowania własnych projektów pod kątem potrzeb rynku

  • wyśmienity i zgrany zespół dydaktyków, który tworzą projektanci i artyści z Krakowa i Tarnowa.

Perspektywa pracy:

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju studiach i biurach projektowych, świadczących usługi w zakresie grafiki reklamowej, grafiki opakowań, typografii, plakatu, informacji wizualnej, książki, grafiki wydawniczej, projektowania stron internetowych, grafiki multimedialnej – agencjach reklamowych i wydawniczych, redakcjach czasopism i gazet, firmach specjalizujących się w projektowaniu wewnętrznej i zewnętrznej informacji wizualnej. Absolwenci są także przygotowani do prowadzenia samodzielnej praktyki projektowej (własna firma).

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do