Wzornictwo

Charakterystyka kierunku:

Studia I stopnia na kierunku wzornictwo trwają 7 semestrów i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Ostatni semestr poświęcony jest realizacji projektowej pracy licencjackiej i kończy się egzaminem, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może podjąć pracę projektanta bądź kontynuować studia na poziomie magisterskim np. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Projektant wzornictwa, nazywany czasem angielskim słowem „designer” to specjalista, który ma wpływ na wygląd naszego otoczenia, projektując przedmioty codziennego użytku, meble, oświetlenie, sprzęt gospodarstwa domowego, środki transportu, wyposażenie przestrzeni publicznych, tkaniny i tekstylia użytkowe, odzież, a także szeroko rozumiane elementy informacji i reklamy wizualnej. To, co łączy tak zróżnicowane działania to fakt, że projektant tworzy wzory (prototypy) produktów przemysłowych, które po wprowadzeniu na rynek są produkowane w setkach, tysiącach a nawet milionach egzemplarzy. Wzornictwo przemysłowe to obszar, który łączy kulturę, produkcję i konsumpcję, stymulując rozwój gospodarczy kraju.

W programie studiów znajdziemy m. in.: rysunek, malarstwo, rzeźbę, projektowanie modelowe, projektowanie komunikacji wizualnej, projektowanie produktu, projektowanie kolorystyki, podstawy konstrukcji ubioru, projektowanie tkanin i tekstyliów użytkowych, projektowanie ubioru, projektowanie reklamy, podstawy typografii, fotografię, programy komputerowe 2D i 3D (CorelDRAW, AdobePhotoshop, Adobe InDesign, Rhinoceros i in.), historię sztuki, historię wzornictwa, ergonomię i metodykę projektowania.

Pedagogami w Zakładzie Wzornictwa są profesorowie krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz znakomici projektanci i artyści z Krakowa i Tarnowa. Małe grupy, przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do każdego studenta to specyfika kierunków artystycznych, która sprawia, że studia ,w zakresie wzornictwa pozwalają studentom rozwinąć nie tylko predyspozycje artystyczne ale również kompetencje projektanta – kreatywność, zdolności manualne, umiejętność pracy zespołowej oraz przygotowania własnych projektów pod kątem potrzeb rynku.

Oferujemy dwie specjalności – projektowanie form przemysłowych i projektowanie komunikacji wizualnej. Wybór dokonywany jest po 4 semestrze studiów. Równocześnie pierwsze dwa lata studiów obejmują przedmioty z zakresu obydwu specjalności tak, aby zapewnić naszym studentom możliwie szeroki zakres kompetencji zawodowych.

Specjalność: projektowanie form przemysłowych

Specjalność „projektowanie form przemysłowych” to tworzenie koncepcji, modeli przestrzennych, wizualizacji i prototypów różnego rodzaju produktów przemysłowych: mebli, oświetlenia, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia wnętrz mieszkalnych i publicznych, zabawek, środków transportu i in. Ze względu na duże zainteresowanie naszych studentów projektowaniem tkanin i odzieży, umożliwiamy również studentom tej specjalności realizację kolekcji ubiorów i tekstyliów, co znajduje swój wyraz w śródsemestralnych i końcoworocznych pokazach mody.

Absolwenci specjalności „projektowanie form przemysłowych” są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju studiach i biurach projektowych, świadczących usługi w zakresie projektowania wzornictwa lub do samodzielnej praktyki projektowej (własna firma). Mogą oni również zostać zatrudnieni w firmach lub przedsiębiorstwa produkcyjnych o bardzo różnorodnej specyfice produkcji. W nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami powinny pomóc studentom obowiązkowe praktyki zawodowe po 6 semestrze studiów.

Specjalność: projektowanie komunikacji wizualnej

Projektowanie komunikacji wizualnej, nazywane również projektowaniem 2D, to specjalność polegająca na projektowaniu różnorodnych form wizualnej informacji i perswazji, które stanowią podstawę funkcjonowania współczesnych firm, instytucji, urzędów oraz administracji państwowej. Absolwent tej specjalności będzie umiał zaprojektować m. in.: różnego typu znaki firmowe, systemy identyfikacji firm i marek, serie znaków informacyjnych dla firm, instytucji i przestrzeni publicznych, wydawnictwa (czasopisma, książki, foldery), grafikę, kolorystykę, infografikę i interfejs produktu, elementy promocji i reklamy (plakaty, bilbordy, ulotki reklamowe, reklamy prasowe) oraz opakowania.

Absolwenci specjalności „projektowanie komunikacji wizualnej” znajdą pracę w firmach i agencjach reklamowych, wydawnictwach, działach promocji różnego typu firm i przedsiębiorstw, w redakcjach gazet i czasopism, drukarniach oraz firmach specjalizujących się w projektowaniu wewnętrznej i zewnętrznej informacji wizualnej. W nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami powinny pomóc studentom obowiązkowe praktyki zawodowe po 6 semestrze studiów.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do