Jarosław Gowin w Tarnowie: PWSZ nie stracą na reformie (GALERIA)

Planowane zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0) nie odbiją się negatywnie na Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Zapewniał o tym w Tarnowie Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zdaniem wicepremiera, 25 z 35 działających obecnie PWSZ, zyska także w wymiarze finansowym. – Najlepsi nie mają się czego obawiać – przekonywał podczas spotkania ze studentami, uczestnikami XXIX Forum Sprawozdawczo-Wyborczego Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP.

Minister przez ponad godzinę odpowiadał na pytania uczestników Forum. Znakomita większość z nich dotyczyła przyszłości PWSZ po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Resortowy projekt ustawy zostanie zaprezentowany we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki. Obecnie ministerstwo pracuje nad jej zapisami, korzystając z trzech projektów przygotowanych przez wyłonione w konkursie zespoły.

Jarosław Gowin podkreślał bardzo ważną rolę wyższych szkół zawodowych dla regionów, w których działają. Zwracał też uwagę na to, by szkoły jeszcze mocniej współpracowały z otoczeniem lokalnym – samorządami, ale przede wszystkim biznesem.

– Z badań MNiSW wynika niezbicie, że coraz więcej studentów zainteresowanych jest kształceniem praktycznym. Ścisła współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami jest więc koniecznością – przekonywał.

Zdaniem ministra, rozwój PWSZ powinien zostać oparty właśnie o kształcenie praktyczne, trafianie w dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy, a nie „pogoń za Akademią”. – Zmiana statusu PWSZ nie będzie dla nich opłacalna. Najlepiej widać to już w Gorzowie, który – mówić wprost – na Akademii stracił. Gdyby nie przychylność ministerstwa, które w tym roku finansuje Akademię Gorzowską jeszcze według wskaźników dla PWSZ-ów, uczelnia ta już w tym roku miałaby problemy finansowe – tłumaczył.

– PWSZ muszą zdecydować, czy lepiej dla nich walczyć o prymat najlepszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, czy „być w ogonie” uczelni akademickich i uniwersyteckich – zakończył minister.

Spotkanie z Jarosławem Gowinem poprzedziła debata na temat zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, w której wzięli udział: Grzegorz Kądzielawski (szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów), Michał Moskal (przewodniczący Zarządu Krajowego NZS) oraz Tomasz Tokarski (przewodniczący Parlamentu Studentów RP).

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do