Studium Pedagogiczne

Pracownicy Studium prowadzą zajęcia z psychologii, komunikacji społecznej, pedagogiki na wszystkich kierunkach studiów. Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach trudnych dla studentów oraz pomagają w zorganizowaniu tej pomocy innym pracownikom dydaktycznym PWSZ. Studium organizuje i prowadzi kursy pedagogiczne dla osób pragnących uzyskać uprawnienia nauczycielskie.

Pracownicy Studium

prof. dr hab. Janusz Zdebski – Kierownik Studium Pedagogicznego
mgr Jolanta Pikul-Witek – Zastępca Kierownika Studium Pedagogicznego /psycholog/
mgr Monika Kozicka  /psycholog/
mgr Urszula Kozioł     /psycholog/
dr Wanda Kulesza      /pedagog/
mgr Marta Mikosińska /polonista; specjalista w zakresie emisji głosu/
dr Wacław Srebro /psycholog; współpracownik Studium/

Dyżury Pracowników Studium Pedagogicznego

Uwaga! Zmiana terminów dyżuru dr Wandy Kuleszy.

Kurs przygotowania pedagogicznego – szczegółowe informacje

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do