Koło Naukowe Elektroenergetyków

Zapraszamy studentów (nie tylko Elektrotechniki) do naszego Koła!

Kontakt: energopwsz@gmail.com

Zapraszamy na Tarnowskie Dni Elektryki – imprezę o charakterze popularno-naukowym, która odbędzie się 16 maja 2017 w auli PWSZ o g. 9.00 – 13.00. Kolejny dzień obchodów TDE zaplanowano w TAURON, sala niebieska.

PROGRAM

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyków działa od stycznia 2008 roku w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie. Celem działalności Koła jest rozwijanie wiedzy i umiejętności  studentów, nabywanie umiejętności praktycznych, popularyzacja nauki i wiedzy o naukach technicznych a także promocja uczelni oraz studentów. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.  Wieloletnim Opiekunem Naukowym koła była pani prof. Barbara Florkowska, wybitny elektroenergetyk. Obecnie funkcję Opiekuna Naukowego pełni P. dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis.
W ostatnim czasie Koło organizowało wizyty w instytucjach i firmach z regionu. Organizowało warsztaty i prezentacje dla młodzieży i uczniów (w ramach Nocy Naukowców, Dni Otwartych Uczelni, Festiwalu Innowacji). Również w roku akademickim 2016- 2017 odbywają się wizyty, organizujemy pokazy, promujemy wiedzę techniczną. 

Studenci Koła prowadzą badania nad wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie i odzwierciedlenia tego w normach, zagrożeniem hałasem, pomiarami termograficznymi, wykorzystaniem ogniw paliwowych w napędach.

W 2017 roku zwiedzaliśmy Targi ENEX, ENEX Nowa Energia w Kielcach. Uczestniczyliśmy w konferencjach „Biznes i innowacje. Dobre przykłady, szanse i zagrożenia”  pod patronatem ZPUE oraz „Forum Pomp Ciepła”, które towarzyszyły Targom. W 2016 roku odbyła się  wizyta w Elektrowni Skawina oraz Stacji Energetycznej wysokich napięć w izolacji gazowej (Tauron, PSE), w Elektrociepłowni Zakładów Azotowych (EC 2), Elektrociepłowni (MPEC Tarnów). Członkowie Koła zdobyli nagrody SEP w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową regionu tarnowskiego 2016 r”. Brali  udział w maju 2016 r w Sesji Studenckich Kół Naukowych. We wrześniu braliśmy udział w wizycie na Bielskich Targach branży Elektrycznej i Energetycznej.