Koło naukowe przyrodników OŚKA

Jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Matematyczno – Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie. Opiekunem Koła jest dr Mariusz Klich. Głównym celem działalności Koła jest rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie badań przyrody i środowiska, współpraca z organizacjami / instytucjami zajmującymi ochroną przyrody oraz badania naukowe i działania mające na celu jej ochronę.

Jeśli pragniesz wziąć udział w badaniach związanych z fauną i florą wybranych regionów, dobrze się przy tym bawić, poznać nowych ludzi i wspólnie z nimi organizować wyjazdy terenowe – wstąp do Koła Naukowego Przyrodników „OŚKA”!

Uroczyste podpisanie statutu Koła Naukowego Przyrodników „OŚKA”
przez prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego – Rektora PWSZ w Tarnowie
w dniu 02 lipca 2010 r.

Z pozdrowieniami członkowie Koła