Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Przy PWSZ funkcjonuje Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH, które w ramach swojej działalności statutowej zajmuje się głównie szkoleniem elektryków, organizowaniem sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów i wycieczek naukowo technicznych. Corocznie organizowany jest przez Oddział tarnowski SEP konkurs na najlepszą pracę dyplomową Wyższych Szkół Technicznych. Zwycięzcy nagradzani są cennymi nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, zaś nazwiska i tematy prac publikowane w Biuletynach SEP i gazetkach Zakładu Energetycznego. Wieloletnim opiekunem koła był Pan mgr inż. Marian Strzała, znakomity praktyk i inżynier elektryk. Obecnie funkcję tę przejęła P. dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis (z Zakładu Elektrotechniki, Instytutu Politechnicznego PWSZ)

W trakcie studiów studenci mogą dobrze przygotować się, a następnie zdać egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną SEP, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki i uzyskać Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, niezbędne przy podejmowaniu pracy zawodowej i pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych. Bliższe informacje o działalności SEP uzyskać można  u przewodniczącego koła (pok. nr 122 w budynku A); e-mail: sep@pwsztar.edu.pl , lub w gablocie na I piętrze w budynku C.

 Najważniejsze wydarzenia roku 2016 i 2017

15- 17 maja 2017 odbędą się „Tarnowskie Dni Elektryki 2015” Tegoroczne spotkanie w PWSZ w Tarnowie odbywa się  hasłem „nie tylko dla inżynierów”. Drugi dzień TDE będzie w siedzibie TAURON. Tematem są problemy w elektroenergetyce, diagnostyka urządzeń, automatyka, kosmologia ale też problemy współczesnego świata ery technicznej.

*** czerwiec 2016 – maj 2017. Trwa nabór zgłoszeń w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową regionu tarnowskiego (z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, informatyki). W ubiegłych latach wiele nagród zdobyli członkowie naszego Koła. ***

Udział w szkoleniach i seminariach technicznych:

16 marca 2017 Seminarium: „Innowacyjne rozwiązania Smart Grid rozdzielnic nN i SN i łączników SN, SEP, TAURON, Tarnów”. W szkoleniu skierowanym do praktyków i instalatorów wzięło udział dwóch przedstawicieli naszego Koła.

17 luty 2017 Seminarium: „Stosowane praktyki i przepisy dla ochrony środowiska i klimatu – techniki i urządzenia niskoemisyjnego spalania w systemach grzewczych. Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów”. W spotkaniu skierowanym do wynalazców, specjalistów i konstruktorów uczestniczyło 5 przedstawicieli naszego Koła i Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

16-20 listopada 2016. Udział trojga studentów kierunku Elektrotechnika w XVIII Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Lublinie.

18 listopada  2016. Konferencja: „III Patenty. Innowacyjne instalacje wiatrowe generacji elektrycznej”.  Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów. Jednym z prelegentów był członek naszego koła, mgr inż. Piotr Kapustka. Zaprezentował referat dotyczący swego doświadczenia w badaniach w energetyce wiatrowej „Patentowe opracowania i poligonowe testy – projekt PWSZ w Tarnowie”.

20- 26 maja 2016. Wyjazd techniczny do Francji i Szwajcarii. Wizyta w CERN w Genewie, zwiedzanie obiektów produkcyjnych BMW w Dingolfing, Niemcy, zwiedzanie zapory w elektrowni wodnej barrage d’Emosson we Francji i Szwajcarii.

18- 19 maja 2016. Tarnowskie Dni Elektryki 2016. (PWSZ w Tarnowie i TAURON Dystrybucja).

24 marca 2016 „Innowacyjne rozwiązania w technice oświetleniowej, w monitorowaniu rozdzielnic nN i systemach napięcia gwarantowanego.” TAURON.  Tarnów