Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Przy PWSZ funkcjonuje Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH.

kontakt: sep@pwsztar.edu.pl

Zarząd Koła: prezes: dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis; sekretarz: mgr inż. Marian Strzała; skarbnik: mgr inż. Piotr Kapustka; przewodniczący grupy studentów: Rafał Kapłon, zastępca przewodniczącego grupy studentów: Tomasz Bajorek

Koło w ramach swojej działalności statutowej zajmuje się głównie szkoleniem elektryków, organizowaniem sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów i wycieczek naukowo technicznych. Corocznie organizowany jest przez Oddział tarnowski SEP konkurs na najlepszą pracę dyplomową Wyższych Szkół Technicznych. Zwycięzcy nagradzani są cennymi nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, zaś nazwiska i tematy prac publikowane są w Biuletynach SEP. Wieloletnim opiekunem koła był Pan mgr inż. Marian Strzała, znakomity praktyk i inżynier elektryk. Obecnie funkcję tę przejęła P. dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis (z Zakładu Elektrotechniki, Instytutu Politechnicznego PWSZ)

W trakcie studiów studenci mogą dobrze przygotować się, a następnie zdać egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną SEP, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki i uzyskać Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, niezbędne przy podejmowaniu pracy zawodowej i pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych. Bliższe informacje o działalności SEP uzyskać można  u przewodniczącego koła (pok. nr 100 e  w budynku C, Zakład Elektrotechniki); e-mail: sep@pwsztar.edu.pl , lub w gablocie na I piętrze w budynku C.

Najważniejsze wydarzenia 2018 roku:

17 maja 2018 r.w ramach święta uczelni, organizujemy sesję naukową:

ELECTROMOBILITY – ELEKTROMOBILNOŚĆ

szczegóły na stronie:

ELECTROMOBILITY – ELEKTROMOBILNOŚĆ, TDE 2018.

28 marca 2018 r. – szkolenie w TAURON ul. Lwowska. „Instalacje elektryczne i przemysłowe”.

Zapraszamy do udziału w wyjeździe szkoleniowo-technicznym do Kopalni w Bełchatowie i ZPUE we Włoszczowej. 28- 29 czerwca 2018 r. Koszt uczestnictwa dla osób nie należących do SEP: 50 zł (jest to koszt noclegu i obiadokolacji). Chętni proszeni są o zgłoszenie się do opiekuna koła (przesłanie informacji na adres koła).

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku:

22 listopada 2017 r. – wizyta w elektrowni wodnej Rożnów (TAURON- Ekoenergia)

15 listopada 2017 r. – wizyta w elektrowni wodnej MEW Mokrzec i elektrowni wiatrowej w Wadowicach Górnych

9 listopada 2017 r. – Konferencja „Energetyka przemysłowa”, organizatorem było Koło SEP nr 3, Grupa Azoty S.A. Tarnów Mościce

8 listopada 2017 r. – Szkolenie „Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych, prace pod napięciem”. Organizatorem była Naczelna Organizacja Techniczna i TAURON Dystrybucja. NOT Tarnów.

20 października 2017 r.– wizyta w elektrociepłowni EC2 , Grupa Azoty S.A. Tarnów Mościce.

29 września 2017 r. – Małopolska Noc Naukowców w Zakładzie Elektrotechniki, PWSZ w Tarnowie.

13 września 2017 r.  Wyjazd na targi ENRGETAB największe w Polsce targi branży elektrotechnicznej w Bielsku- Białej. Mieliśmy okazję zobaczyć stoiska ponad 700 wystawców, prezentacje nowości technicznych i oferty handlowej wielu firm. http://www.energetab.pl/

15 – 18 czerwca 2017 r. Wyjazd naukowo- techniczny „energetyka wodna Białorusi”. Szczegółowe relacje na stronie OT SEP.

15- 17 maja 2017 r. „Tarnowskie Dni Elektryki 2017” Tegoroczne spotkanie w PWSZ w Tarnowie pod  hasłem „nie tylko dla inżynierów” zgromadziło ponad 300 osób. Drugi dzień TDE zorganizowany był w siedzibie TAURON. Wśród tematów pojawiły się: problemy w elektroenergetyce, diagnostyka urządzeń, automatyka, kosmologia ale też problemy współczesnego świata ery technicznej.

 czerwiec 2016 – maj 2017 r. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową regionu tarnowskiego (z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, informatyki). W ubiegłych latach wiele nagród zdobyli członkowie naszego Koła.

Udział w szkoleniach i seminariach technicznych:

16 marca 2017 Seminarium: „Innowacyjne rozwiązania Smart Grid rozdzielnic nN i SN i łączników SN, SEP, TAURON, Tarnów”. W szkoleniu skierowanym do praktyków i instalatorów wzięło udział dwóch przedstawicieli naszego Koła.

17 luty 2017 Seminarium: „Stosowane praktyki i przepisy dla ochrony środowiska i klimatu – techniki i urządzenia niskoemisyjnego spalania w systemach grzewczych. Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów”. W spotkaniu skierowanym do wynalazców, specjalistów i konstruktorów uczestniczyło 5 przedstawicieli naszego Koła i Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

Tarnowskie Dni Elektryki 2017

dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom! W tym roku w TDE wzięło udział ponad 300 osób!

16 maja 2017  PWSZ w Tarnowie; „Od fal termicznych do grawitacyjnych” – nie tylko dla inżynierów
W programie pojawiły się tematy:
Pompy ciepła „AIR MASTER” – ogrzewają i chłodzą – Master Therm Polska; Konrad Kucharski
„Kompensacja mocy biernej w sieciach WN” – Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „OLMEX” S.A. Marek Iwanicki
„Bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych” – Copernicus Center Sebastian Szybka
„Innowacje techniczne w ofercie firmy ABB” Tomasz Kopeć i Jarosław Sawka
Wręczenie nagród dla laureatów „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”. *
17 maja – TAURON Dystrybucja S.A.
Otwarcie spotkania przez Prezesa Tarnowskiego Oddziału SEP, Antoniego Maziarkę
„Ogniwa paliwowe” – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk; Grzegorz Mordarski
„Bezpieczeństwo w systemach IT na co dzień” – Zespół Bezpieczeństwa IT i Ochrony Danych Osobowych TAURON Polska Energia S.A. Piotr Urbańczyk
„Prąd i straty biegu jałowego transformatora energetycznego – technika czy ekologia?” Power Engineering Transformatory sp. z o.o. Bolesław Bródka

Fotorelacja z pierwszego dnia TDE2017, w PWSZ w Tarnowie:

*  wyniki konkursu SEP 2017 na najlepszą pracę dyplomową

 


 Najważniejsze wydarzenia roku 2016:

16-20 listopada 2016. Udział trojga studentów kierunku Elektrotechnika w XVIII Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Lublinie.

18 listopada  2016. Konferencja: „III Patenty. Innowacyjne instalacje wiatrowe generacji elektrycznej”.  Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów. Jednym z prelegentów był członek naszego koła, mgr inż. Piotr Kapustka. Zaprezentował referat dotyczący swego doświadczenia w badaniach w energetyce wiatrowej „Patentowe opracowania i poligonowe testy – projekt PWSZ w Tarnowie”.

20- 26 maja 2016. Wyjazd techniczny do Francji i Szwajcarii. Wizyta w CERN w Genewie, zwiedzanie obiektów produkcyjnych BMW w Dingolfing, Niemcy, zwiedzanie zapory w elektrowni wodnej barrage d’Emosson we Francji i Szwajcarii.

18- 19 maja 2016. Tarnowskie Dni Elektryki 2016. (PWSZ w Tarnowie i TAURON Dystrybucja).

24 marca 2016 „Innowacyjne rozwiązania w technice oświetleniowej, w monitorowaniu rozdzielnic nN i systemach napięcia gwarantowanego.” TAURON.  Tarnów

GALERIA: