Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii „FizjoSfera”

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii ”FizjoSfera” swoją działalność rozpoczęło
w grudniu 2015 roku. Powstało ono z inicjatywy studentów kierunku Fizjoterapia, których zamiarem było zrzeszenie ludzi zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu fizjoterapii, zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii.

Do zadań Koła należy:

 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
 • zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu fizjoterapii,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • promowanie Uczelni.

Realizacja zadań Koła odbywa się poprzez:

 • współpracę z Władzami Uczelni,
 • organizowanie spotkań naukowych i warsztatów,
 • uczestnictwo w sympozjach oraz konferencjach naukowych,
 • działalność naukowo-badawczą,
 • współpracę z krajowymi organizacjami zrzeszającymi fizjoterapeutów,
 • integrację środowiska studenckiego.

Zarząd SKN Fizjoterapii ,,FizjoSfera” 2018/2019:

Przewodniczący: Klaudia Kosman

Z-ca Przewodniczącego: Dżesika Aksamit

Sekretarz: Katarzyna Lula

Z-ca sekretarza: Kinga Stelmach

Skarbnik: Tomasz Sidor

Opiekun Koła: mgr Edyta Gondek

 

Działalność Koła.

 • Warsztaty pt. „Powięź a ruch” – 16.12.2015 r.

 • Dni Otwarte Zakładu Fizjoterapii – 04.03.2016 r.

 • Warsztaty praktyczne pt. „Terapia punktów spustowych” – 22.04.2016 r.
 • Tydzień osób niepełnosprawnych – Park Strzelecki  – 05.05.2016 r.