Studenckie Koło Naukowe MANAGER

SKN „MANAGER” działa od października 2006 roku przy Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym. Opiekunem Koła jest dr Dariusz Żmija. Praca w Kole sprzyja rozwojowi intelektualnemu i osobowemu studentów, mobilizuje do samokształcenia, kreuje postawy przedsiębiorcze i uczy pracować w grupie. Członkowie SKN „MANAGER”: prowadzą badania naukowe w zakresie ekonomii i zarządzania, uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych, gdzie prezentują swoje prace, organizują szkolenia, kursy i wyjazdy studyjne, obozy naukowe oraz współpracują z różnymi organizacjami i instytucjami. Praca w Kole daje szerokie możliwości realizacji swoich zainteresowań oraz wzbogaca CV przyszłych absolwentów, zwiększając jednocześnie ich szanse na rynkach pracy.
Do współpracy zapraszamy wszystkich studentów, którzy nie chcą być przeciętni i anonimowi. Wszystkie pytania należy kierować na adres sknmanagerpwsz@wp.pl lub odwiedzić siedzibę Koła „MANAGER” w głównym budynku PWSZ, przy ul. Mickiewicza 8, p. 339 (III piętro) w poniedziałek w godzinach 10.00-11.30

http://manager.pwsztar.edu.pl/