Studenckie Koło Naukowe Polonistów

Rozpoczęło swoją działalność od roku 2003 w Zakładzie Filologii Polskiej IH PWSZ.
Funkcję opiekuna SKNP pełni  dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ

SKNP zrzesza studentów filologii polskiej (studiów I i II stopnia) aktywnych poza programem studiów – osoby zainteresowane poszerzaniem swoich umiejętności, wiedzy i horyzontów intelektualnych.

W  ramach SKNP  działają  następujące sekcje:

  • sekcja dziennikarska – opiekun mgr Bernadetta Cich

PLAKAT SKNP