Studenckie Koło Przyjaciół Teatru

Opiekun SKPT – dr Magdalena Sukiennik

Program działalności SKPT w roku akademickim 2015/2016

SKPT spotyka się raz lub dwa razy w miesiącu, każdorazowo wyznaczając sobie następny termin i zakres prac do wykonania. W semestrze zimowym są to środy, godz. 9.00.

W bieżącym roku akademickim zakres działań obejmuje: dalszy ciąg badania archiwum Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, tym razem pod kątem inscenizacji tekstów Adama Mickiewicza w Tarnowskim Teatrze, a równocześnie (prace prowadzone są równolegle) przyglądamy się życiu i twórczość Tadeusza Kantora, uwzględniając wątek tarnowski w życiu i twórczości artysty, a także obecność Kantora w społecznej świadomości Tarnowa, odbywa się to pod hasłem: „Kantor w Tarnowie – ślady pamięci”.