Studenckie Koło Przyjaciół Teatru

Program działalności SKPT w roku akademickim 2017/2018

W bieżącym roku akademickim SKPT wznowiło swoją działalność w nowym składzie, zrzeszając studentów z różnych kierunków.

 

Zakres działań członków Koła w bieżącym roku akademickim obejmuje:

– przygotowanie referatu i części artystycznej na konferencję poświęconą twórczości Zbigniewa Herberta. W tym celu poszukujemy materiałów dotyczących inscenizacji tekstów poety, między innymi w archiwum Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, w Internecie, a także w archiwalnych numerach czasopism regionalnych;

– jednocześnie angażujemy się w organizację trzeciej edycji Poetyckiego Undergroundu, który powstał z inicjatywy studentów III roku filologii polskiej;

– w planie mamy także wspólne wyjścia do tarnowskiego Teatru, których owocem będą recenzje spektakli w czasopiśmie studenckim Ad Astra.

Członkowie SKPT spotykają się raz lub dwa razy w miesiącu, każdorazowo wyznaczając sobie termin następnego zebrania i zakres prac do wykonania.

 

Program działalności SKPT w roku akademickim 2015/2016

SKPT spotyka się raz lub dwa razy w miesiącu, każdorazowo wyznaczając sobie następny termin i zakres prac do wykonania. W semestrze zimowym są to środy, godz. 9.00.

W bieżącym roku akademickim zakres działań obejmuje: dalszy ciąg badania archiwum Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, tym razem pod kątem inscenizacji tekstów Adama Mickiewicza w Tarnowskim Teatrze, a równocześnie (prace prowadzone są równolegle) przyglądamy się życiu i twórczość Tadeusza Kantora, uwzględniając wątek tarnowski w życiu i twórczości artysty, a także obecność Kantora w społecznej świadomości Tarnowa, odbywa się to pod hasłem: „Kantor w Tarnowie – ślady pamięci”.