Kolejne porozumienia ws praktyk dla studentów Instytutu Humanistycznego

17 marca 2017 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie podpisała porozumienie o współpracy z Tarnowskim Centrum Informacji. Studenci Instytutu Humanistycznego kierunku filologia, specjalność filologia angielska, germańska i romańska już od kilku lat odbywają praktyki zawodowe w TCI wysoko oceniając ich jakość, a samą Instytucję określali jako przyjazną dla studentów.

Podpisanie porozumienia wieńczy pewien okres współpracy uznając też obopólne korzyści z niej płynące. Studenci wspomnianych specjalności będą mieli okazję doskonalić i praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności językowe w czasie praktyki, a Centrum będzie mogło wykorzystać te umiejętności w swojej działalności.

Warto wspomnieć, że w lutym i marcu podpisane zostały liczne porozumienia o współpracy, których głównym celem jest zapewnienie studentom IH dobrych miejsc do odbywania praktyk zawodowych i rozwijania praktycznych umiejętności w zakresie kierunków, które studiują.

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego są to: Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna przy ul. Szujskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Brodzińskiego oraz Przedszkole Publiczne Nr 5 w Tarnowie. Natomiast dla kierunku filologia, specjalność filologia angielska, germańska i romańska podpisane zostało porozumienie z Campingiem Pod Jabłoniami Hotel Kantoria, trwa finalizacja porozumienia z Biurem Turystycznym Gromada w Tarnowie.

Poprzez współpracę z wymienionymi Instytucjami tarnowska PWSZ chce dać studentom możliwość rozwijania i wykorzystywania umiejętności językowych w dziedzinie kultury i turystyki. Z kolei miejskie Instytucje i Firmy mają możliwość skorzystania z pomocy wysoko wykwalifikowanych językowo studentów.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do