Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu – kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy a także badań naukowych.

W marcu br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podjęła kolejne działania mające na celu rozbudowanie oferty Kadr dla przemysłu. Teraz ARP S.A. wdraża kolejny program z zakresu wsparcia rozwoju polskiej nauki. Organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską, rozprawę doktorską, pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konkurs skierowany jest do absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w stowarzyszeniu pod nazwą: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Regulamin dot. konkursu na pracę doktorską i rozprawę doktorską

Regulamin dot. konkursu na pracę magisterską, inżynierską i licencjacką

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do