Kurs OSCE (Objective Structured Clinical Examination – Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny).

W dniach 12-13 styczeń 2018 r. kadra dydaktyczna Zakładu Pielęgniarstwa wzięła udział w kursie przygotowującym do przeprowadzania Obiektywnego strukturyzowanego egzaminu klinicznego. Kurs został przeprowadzony w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do