Kursy przygotowujące do matury

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół do udziału w kursach przygotowujących do matury, które planujemy uruchomić od nowego roku akademickiego 2017/2018. Zajęcia odbywać się będą od października 2017 r. do kwietnia 2018 r. Planujemy utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia będą prowadzone w mało licznych grupach (od 5 do 15 osób), w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu.

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 15 złotych. Naszymi największymi atutami są: znakomici wykładowcy oraz doskonała baza w dobrej lokalizacji. Kadrę nauczycielską kursów stanowić będzie grupa wysoko wykwalifikowanych dydaktyków, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom kursów. Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu PWSZ, z wykorzystaniem wszystkich jego zalet: doskonale wyposażonych sal, nowoczesnych technik audiowizualnych i najwyższej jakości pomocy dydaktycznych.

Oferujemy kursy z następujących przedmiotów:

  • Język polski – Dr Eliza Krzyńska-Nawrocka,
  • Matematyka – Dr Beata Milówka, Mgr Danuta Srebro,
  • Język angielski – Mgr Anna Stefanowicz-Kocoł,
  • Chemia – Mgr Agata Lada,
  • Fizyka – dr inż. Piotr Niemiec,
  • Biologia.

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny”) oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej.

Rekrutacja zakończona !

Do dnia 27 października br. na adres mailowy zostanie wysłana do osób zapisanych na kurs informacja dotycząca zajęć oraz opłat !

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.