Kursy przygotowujące do matury

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół do udziału w kursach przygotowujących do matury, które planujemy uruchomić od nowego roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia odbywać się będą od października 2018r. do kwietnia 2019 r. Planujemy utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia będą prowadzone w mało licznych grupach (od 5 do 15 osób), w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu.

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 15 złotych. Naszymi największymi atutami są: znakomici wykładowcy oraz doskonała baza w dobrej lokalizacji. Kadrę nauczycielską kursów stanowić będzie grupa wysoko wykwalifikowanych dydaktyków, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom kursów. Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu PWSZ, z wykorzystaniem wszystkich jego zalet: doskonale wyposażonych sal, nowoczesnych technik audiowizualnych i najwyższej jakości pomocy dydaktycznych.

Oferujemy kursy z następujących przedmiotów:

  • Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.) prowadzący – dr Eliza Nawrocka
  • Matematyka (poziom podstawowy 48 godz., rozszerzony 48 godz.) prowadzący (poziom podstawowy) – dr Beata Milówka, (poziom rozszerzony) – mgr Danuta Srebro
  • Język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.) prowadzący – mgr Anna Stefanowicz-Kocoł
  • Chemia (poziom rozszerzony 30 godz.) prowadzący – mgr Agata Lada
  • Fizyka (poziom rozszerzony 40 godz.) prowadzący – dr inż. Piotr Niemiec
  • Biologia (poziom rozszerzony 40 godz.) prowadzący – mgr Beata Słowek

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny”) oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej.

Zapisy trwają od 20 sierpnia do 12 października br.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.30.