Medal Merentibus dla prof. Wacława Uruszczaka

Profesor Wacław Uruszczak, wybitny prawnik, historyk i kanonista został uhonorowany medalem Merentibus. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie prestiżową nagrodę otrzymał od Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, swojej macierzystej uczelni.

W centrum zainteresowań naukowych Profesora Wacława Uruszczaka znajduje się historia prawa polskiego, historia ustroju Polski i europejska kultura prawna, a w jego dorobku jest wiele publikacji, w tym Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, Sejm walny koronny w latach 1505-1540, Korektura Praw z 1532 r. Studium historyczno-prawne czy Historia państwa i prawa polskiego.

– Jeżeli istotnie mam naukowe sukcesy, to obok talentu zawdzięczam je w pierwszej kolejności wytężonej pracy – mówił Profesor podczas ceremonii wręczenia nagrody. – Zadaniem nauki jest poszukiwanie prawdy. Dochodzenie do prawdy nie jest możliwe bez wolności nauki, rozumianej najszerzej, jako wolność badań i nauczania. Wszelkie ograniczenia są przeszkodą w jej rozwoju i w rozwoju ludzkości – przekonywał prof. Uruszczak.

W imieniu tarnowskiej społeczności akademickiej gratulujemy Profesorowi prestiżowego wyróżnienia.

Tekst na podst. informacji UJ, fot. Anna Wojnar, Archiwum UJ

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do