Młodzi technicy mają w Tarnowie swój festiwal

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie odbył się Szkolny Festiwal E(x)plory. Była to pilotażowa edycja imprezy, podczas której prezentowane projekty i pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Patronat naukowy nad festiwalem sprawował Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W tym ważnym, popularyzującym naukę przedsięwzięciu organizowanym przez ZSME we współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii na zaproszenie Dyrektora Szkoły mgr. Jana Onaka wziął także udział Instytut Politechniczny PWSZ reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, dr. inż. Sebastiana Bieleckiego oraz zasiadającego w jury konkursowym dr. inż. Daniela Króla, Zastępcę Kierownika Zakładu Informatyki.

– Wspólne działania „festiwalowe” wpisują się w aktywną, ciągle rozwijaną współpracę Instytutu Politechnicznego z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – wyjaśnia dr Sebastian Bielecki.

Celem programu E(x)plory, w ramach którego zorganizowano festiwal, jest odkrywanie młodych talentów, wspieranie ich w realizowaniu innowacyjnych naukowych projektów i promowanie ich odkryć.

Podczas Festiwalu, spośród biorących 41 uczestników i zgłoszonych 18 projektów wyłoniono trzy projekty, które zostaną zaprezentowane podczas regionalnego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory. Zwycięskie projekty to:

  • Spectrum 3D”, autorzy: Kacper Osika, Marcin Pater, Adrian Biedrzycki, Marcin Łukasik
  • „Zautomatyzowany system sortowania połączony z inteligentnym magazynem wysokiego składowania”, autor: Paweł Szczygiełek
  • „Budowa drukarki 3D”, autor: Kamil Stojak

– Zwycięzcom oraz wszystkim biorącym udział gratulujemy, wysoki poziom prezentowanych pomysłów i ich wykonanie pokazuje, że młodzież w Tarnowie twórczo rozwija myśl techniczną. Szkolny Festiwal E(x)plory jest tego doskonałym przykładem – kończy dr Bielecki.

Co ciekawe, w imprezie wzięli udział także studenci działający w Sekcji Językoznawczej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów PWSZ wraz z jego opiekunką, dr Elżbietą Kwintą.

Studenci w swoich przemówieniach przybliżyli uczniom z różnych klas goszczącej ich szkoły zagadnienia teoretyczne związane z gwarą oraz metodami prowadzenia i prezentowania badań naukowych.

Ponadto przedstawili sposób funkcjonowania i dotychczasową działalność naukową Sekcji Językoznawczej.

Zwieńczeniem spotkania były warsztaty dotyczące znajomości słownictwa gwarowego. Wystąpienia pod wspólnym tytułem: „Czy gwary są wciąż żywe? – Słownictwo gwarowe wśród studentów PWSZ w Tarnowie”, związane były z badaniami prowadzonymi wcześniej przez członków Sekcji oraz opracowanymi przez nich posterami naukowymi, które również zostały zaprezentowane słuchaczom.

Zdjęcia z wizyty studentów SKN do obejrzenia TUTAJ.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do