Nasi absolwenci w finale konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Magdalena Bąk i Michał Ligęza, absolwenci filologii polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znaleźli się w finale XVI edycji Konkursu im. prof. Czesława Zgorzelskiego.

Magdalena Bąk napisała pracę w kategorii „Literaturoznawstwo” zatytułowaną „Na granicy geniuszu i szaleństwa – obsesja i jej konsekwencje w powieści „Pachnidło” Patricka Süskinda”. Promotorką pracy była dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ, a recenzentką prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa.

Michał Antoni Ligęza jest autorem pracy „Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy” (kategoria Językoznawstwo), której promotorką byłą prof. dr hab. Joanna Okoniowa, a recenzentką dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ.

Obie prace zostały zgłoszone do konkursu przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską jest inicjatywą Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, stanowiącą wyraz integracji środowiska polonistycznego i jego troski o poziom kształcenia.

Patronuje mu wybitny uczony, badacz literatury polskiej, śp. prof. Czesław Zgorzelski.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych.

Pierwsza edycja Nagrody została ogłoszona w 2002 roku. Dotąd odbyło się szesnaście edycji, w których o laur zwycięzcy ubiegało się łącznie 299 najlepszych prac magisterskich z 21 ośrodków.

Magisteria biorące udział w Konkursie – w opinii międzyuczelnianego jury – prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Nagroda przyznawana jest w dwu kategoriach: językoznawczej i literaturoznawczej.
Od jubileuszowej, dziesiątej, edycji jest to nagroda pierwszego i drugiego stopnia.

Od tej edycji zainaugurowana została również seria wydawnicza „Młoda Polonistyka”, w ramach której (od 2012 r.) corocznie publikowane są magisteria uhonorowane pierwszą nagrodą w obu kategoriach.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do