Nie żyje prof. dr hab. Stanisław Komornicki

komornicki-stanislaw_klepsydrowe_bw_lores2Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W nocy, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Stanisław Komornicki, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w latach 2007-2015. Miał 67 lat. Odszedł od nas wybitny Naukowiec, Pedagog, życzliwy wszystkim Kolega i Przyjaciel – społeczności akademickiej, miasta Tarnowa, sportowców i młodzieży. Będzie nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki urodził się w roku 1949. Karierę naukową rozpoczął po studiach magisterskich (chemia) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Został zatrudniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1981), stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (1994). Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 2003.

Z tarnowską uczelnią związany był od niemal dwudziestu lat. Uczestniczył w przedsięwzięciach, które poprzedziły powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Był profesorem w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym, prowadził zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach.

Senat powierzył mu sprawowanie funkcji Prorektora ds. Rozwoju Uczelni w latach 2003-2007. Jako pierwszy zastępca rektora zajmował się rozwojem Uczelni, współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, nadzorował praktyki zawodowe studentów i działalność Studium Pedagogicznego.

Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015, jako Rektor kierował tarnowską PWSZ. Jego staraniem rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku w 2013 r.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełnił kolejno funkcje: w latach 1993-1996 – Prodziekana Wydziału IMiC d/s Kształcenia, w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału IMiC.

Był specjalistą z zakresu chemii ciała stałego i elektroceramiki. W swoim dorobku naukowym pozostawił 80 publikacji naukowych oraz liczne wystąpienia konferencyjne.

Prof. Stanisław Komornicki działał w towarzystwach naukowych: był przez dwie kadencje wiceprezesem krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był promotorem trzech prac doktorskich oraz recenzentem sześciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pasją prof. Stanisława Komornickiego był sport, a szczególnie wioślarstwo, uważane na całym świecie za dyscyplinę akademicką. Po zakończeniu kariery sportowej pozostał wierny swojej pasji. Od 1987 r. był międzynarodowym sędzią wioślarskim, a od 2001 r. członkiem Komisji Arbitrów FISA (Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich). Jako sędzia uczestniczył w największych imprezach sportowych: Igrzyskach Olimpijskich (m.in. w Pekinie i Londynie), mistrzostwach świata.

Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim, których ta śmierć poruszyła, wyrazy głębokiego współczucia składają,

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek, 24 października 2016 o godzinie 14 mszą św. żałobną w kościele pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej 6 na Dębnikach, po której (około godz. 16:00) nastąpi odprowadzenie prochów Zmarłego do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaszczystej na Prądniku Białym w Krakowie.

Elektroniczna Księga Kondolencyjna

Fot.: archiwum PWSZ, tarnow.in, tarnowianin.com, tarnus.pl, tarnow.net.pl, forum akademickie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do