Nowe specjalności i kierunki w PWSZ

Komunikowanie medialne, retoryka, twórcze pisarstwo i inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa – takie nowe specjalności znajdą się w ofercie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie od nowego roku akademickiego. To jednak nie koniec, najchętniej wybierana zawodowa uczelnia wyższa w Polsce zabiega o uruchomienie także trzech nowych kierunków. Jeśli starania zakończą się sukcesem, studenci będą mogli rozpocząć naukę na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia, studiach inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka oraz licencjackich – na kierunku praca socjalna.

– Niemal co roku staramy się proponować nowości, które opracowujemy wsłuchując się z jednej strony w potrzeby młodzieży, a z drugiej w oczekiwania lokalnego rynku pracy – regionalnych firm, fabryk, urzędów i zakładów – mówi Rektor PWSZ, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

– Innymi słowy, staramy się naszą ofertę urozmaicić i uatrakcyjnić, a jednym ze sposobów jest stworzenie nowych specjalności w obrębie już istniejących kierunków. Co warte podkreślenia, od nowego roku akademickiego wszystkie nasze kierunki będą realizowane według praktycznych profili kształcenia – dodaje.

 

Humanistyczne nowości w cyfrowym świecie

Najwięcej nowości pojawi się w Instytucie Humanistycznym. – Filologia polska to nasz największy „hit” tego roku. W ramach tego kierunku pojawią się aż trzy nowe specjalności – mówi dr Joanna Graca, Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ.

 

– Wszystkie są swoistymi odpowiedziami na wyzwania współczesnego świata. Wszystkie powstawały w oparciu o rozmowy z potencjalnymi pracodawcami tak, aby absolwentów wyposażyć w wiedzę i kompetencje rzeczywiście potrzebne na rynku pracy – tłumaczy dr Małgorzata Pachowicz, Kierownik Zakładu Filologii Polskiej IH PWSZ.

– Specjalność komunikowanie medialne i komunikowanie wizerunkowe opracował zespół pod kierownictwem ks. prof. Michała Drożdża, specjalność retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej opracował prof. dr hab. Andrzej Borowski, a specjalność twórcze pisarstwo – dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ – dodaje.

 

Prof. dr hab. Andrzej Borowski zwraca uwagę na to, że w ramach „retoryki” studenci poznają techniki skutecznego wypowiadania się – w mowie i piśmie – w różnych sytuacjach, tak, aby osiągać zamierzone cele.

– Wyposażymy naszych studentów także w szereg innych umiejętności przydatnych w niemal wszystkich branżach, czy zawodach. Młodzi ludzie będą uczyć się sztuki perswazji, praktycznych technik zapamiętywania, czy skutecznych technik komunikacji niewerbalnej. To otwiera drogę do pracy w mediach, agencjach reklamowych, czy też piastowania funkcji publicznych – tłumaczy.

Kolejną nowością Zakładu Filologii Polskiej jest „twórcze pisarstwo”. – To okazja dla tych, którzy piszą, marzą o pisaniu i chcieliby w twórczy sposób doskonalić swoje umiejętności – wyjaśnia dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ. – Twórcze pisarstwo to możliwość poznania pisarstwa artystycznego, funkcjonowania e-literatury i blogosfery, a ponadto opanowania warsztatu pisarstwa komercyjnego, reklamy i copywritingu, prawa autorskiego i podstaw edytorstwa – dodaje.

– Także na filologii romańskiej, germańskiej i angielskiej, już od lat w ramach nauki języka kształcimy dla potrzeb zawodowych, np. biznesu, turystyki, administracji. Chodzi nam bowiem o jak najlepsze przygotowanie przyszłych pracowników. Stąd m.in. decyzja o zmianie specjalizacji na filologii romańskiej, która teraz jest „językiem francuskim z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych”. Od najbliższego roku akademickiego uruchomimy także studia niestacjonarne na tej specjalności (język francuski dla potrzeb zawodowych – red.) – to również nowość – dodaje dr Joanna Graca.

Co warte podkreślenia, osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z językiem francuskim w PWSZ, nie muszą go znać w ogóle. – Jesteśmy w stanie nauczyć tego pięknego języka niemal każdego. A znajomość francuskiego to wielka szansa na znalezienie intratnej posady po skończeniu studiów. Prawdą jest bowiem, że absolwenci filologii romańskiej nie muszą szukać pracy, bo w znakomitej większości przypadków ona sama ich znajduje – dodaje mgr Małgorzata Pociecha z Zakładu Filologii. – Jesteśmy jedyną PWSZ w Polsce, która ma w swojej ofercie filologię romańską – kończy.

Jedyna taka specjalność w Polsce

Bardzo ciekawą, nową propozycję przygotowano także dla „umysłów ścisłych”. – Specjalność „inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa” to doskonałe połączenie studiów w zakresie projektowania, wytwarzania i charakteryzowania materiałów dla budownictwa, czyli np. metali, stopów, ceramiki, szkła, tworzyw sztucznych czy kompozytów z projektowaniem form przemysłowych w budownictwie – mówi dr inż. Sebastian Bielecki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ.

– To nie tylko pierwsza tego typu specjalność w Polsce, ale także pierwsza w kraju – jeśli chodzi o szkoły typu PWSZ, w której będziemy korzystać z programu opracowanego w Cambridge – podkreśla.

 

– Student tej specjalności powinien nie tylko potrafić zaprojektować materiał dla budownictwa, ale także określony, wykonany z tego materiału piękny produkt, czy równie piękny obiekt. Chcemy się przyczynić do tego, żeby Polska piękniała i dlatego kształcenie na tym kierunku będzie prowadzone wspólnie z Instytutem Sztuki – dodaje prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka z Instytutu Politechnicznego PWSZ.

 

 
Kolejne studia magisterskie w Tarnowie na „ostatniej prostej”

Na cztery wymienione wyżej specjalności nabór będzie prowadzony już w tym roku. Uruchomienie kolejnych nowości zależy od pozytywnych decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisji Akredytacyjnej. – To wymóg prawny. Do uruchomienia nowych specjalności nie jest wymagana opinia i zgoda PKA i MNiSW. W przypadku kierunków to już warunek konieczny – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds. studenckich PWSZ.

– Z naszej strony dochowaliśmy wszystkich formalności, złożyliśmy wszystkie dokumenty i czekamy na – miejmy nadzieję pozytywne dla nas – decyzje – dodaje.

Starania o uruchomienie pierwszego z nowych kierunków wymusiły zmiany prawne. Zgodnie z nimi, kształcenie studentów na kierunku „fizjoterapia” może być prowadzone tylko w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. – Dotychczas absolwenci tego kierunku zdobywali w Tarnowie jedynie licencjat. Teraz – mam nadzieję – będą kończyć naukę w Tarnowie z tytułem magistra – tłumaczy dr Martowicz.

 

– Fizjoterapia funkcjonuje z sukcesami w naszej PWSZ od 2002 roku. Wykształciliśmy wielu specjalistów w tej dziedzinie – mówi dr Mariusz Pociecha, Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ.

– Społeczeństwo robi się coraz starsze, a to oznacza, że zapotrzebowanie na pomoc fizjoterapeutyczną będzie rosło. Kształcimy oczywiście w oparciu o profil praktyczny, a dzięki bardzo dobrej, ścisłej współpracy z placówkami ochrony zdrowia na terenie miasta możemy realizować program rozbudowanych praktyk, które na studiach fizjoterapeutycznych mają wymiar aż 1560 godzin. Oznacza to olbrzymią pracę dla studentów, ale jest gwarantem wysokiej jakości, fachowości i dobrego przygotowania do działań zawodowych, które dotyczą zdrowia człowieka – podkreśla.

 

Fizjoterapia od lat cieszy się wielką popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Podczas ostatniego naboru na ten kierunek przyjęto maksymalną możliwą liczbę chętnych. Władze uczelni mają nadzieję, że wprowadzenie do oferty jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich jeszcze wzmocni zainteresowanie nauką w murach PWSZ.

Automatyka i robotyka dla potrzeb lokalnego rynku

Równolegle do zabiegów o „fizjoterapię” PWSZ stara się o uruchomienie kolejnych dwóch kierunków. Pierwszym jest „automatyka i robotyka” w ramach Instytutu Politechnicznego, a drugim „praca socjalna” w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym.

– W ramach kierunku „automatyka i robotyka” zamierzamy stworzyć dwie specjalności: komputerowe systemy automatyki przemysłowej oraz robotykę – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz, który wspólnie z prof. dr.hab. inż. Witoldem Byrskim opracował podstawy nowego kierunku.

– Absolwenci tego kierunku są rozchwytywani na rynku pracy. Według ostatnich zestawień ministerialnych, kierunek ten jest na piątym miejscu wśród najbardziej pożądanych – dodaje prof. Filipowicz. ­

 

– Mamy już porozumienia z wieloma zakładami pracy, które będą pomagać w praktycznym kształceniu studentów tego kierunku. Młodzi ludzie skorzystają z wiedzy i doświadczenia pracowników m.in. Automatyki Grupy Azoty, czy  firmy Controll Process – dodaje dr inż. Sebastian Bielecki.

Jedyna droga by zostać pracownikiem socjalnym

Ostatnim z kierunków, o którego ogłoszenie zabiegają władze tarnowskiej uczelni jest „praca socjalna”. (Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek PWSZ w sprawie utworzenia kierunku „praca socjalna” 20 kwietnia 2017 roku. To oznacza, że nabór będzie prowadzony już w roku akademickim 2017/2018 – red.) Kierunek ten powstał w oparciu o sygnały płynące z regionu, gdzie instytucjom socjalnym brakuje wykwalifikowanych, dobrze przygotowanych pracowników. To jedyny kierunek dający uprawnienia do wykonywania „regulowanego” zawodu pracownika socjalnego, innymi słowy, nie można być pracownikiem socjalnym, bez ukończenia studiów na kierunku „praca socjalna” – tłumaczy dr Jarosław Mikołajczyk, dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ.

– Program tych studiów jest bardzo mocno osadzony w praktyce. Został nasycony maksymalną ilością zajęć praktycznych, warsztatowych i laboratoryjnych. Wszystko po to, by absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do trudnej i odpowiedzialnej pracy, jaką jest zawodowe niesienie pomocy drugiemu człowiekowi – dodaje.

 

„Praca socjalna” to bardzo interdyscyplinarny kierunek studiów. Łączy w sobie wiele dziedzin nauki, m.in.: socjologię, psychologię, pedagogikę, ekonomię, prawo, czy politykę społeczną. Kształcenie będzie prowadzone w oparciu o kadrę dydaktyczną z aż trzech instytutów PWSZ.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować m.in. w instytucjach publicznych i samorządowych, takich jak: ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy centra pomocy rodzinie. Zmiany społeczne zachodzące obecnie w świecie powodują, że pracownicy socjalni coraz częściej znajdują pracę także w sektorze prywatnym.

Rekrutacja na studia w PWSZ w tym roku rozpocznie się 1 czerwca. Wszelkie informacje znaleźć można na uczelnianej stronie internetowej – pwsztar.edu.pl.

Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nauka prowadzona jest na 17 kierunkach i 30 specjalnościach, w ramach studiów: licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych. W murach PWSZ – najchętniej wybieranej zawodowej uczelni wyższej ostatnich dwóch lat (wg oficjalnych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – red.) studiuje ponad 4 tys. studentów.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do