Nowo podpisane umowy o współpracy z przemysłem

Instytut Politechniczny podpisał 2 nowe umowy o współpracy z zakładami przemysłowymi regionu tarnowskiego. Umowy zawarto z Hutą Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i z Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna .

W ramach umów nastąpi promowanie wspólnie podejmowanych działań w zakresie dydaktyki o profilu praktycznym, prowadzonej przez PWSZ w Tarnowie. Rozwijać się będzie współpraca badawcza i merytoryczna.

Działania te mają wspierać aktywność studentów, zapoznawać ich z w/w zakładami oraz ułatwiać wykonywanie prac dyplomowych i inżynierskich.

Planowane jest wspólne aplikowanie o fundusze zewnętrzne z zakresu badawczo-dydaktycznego oraz współudział w promocji podejmowanych działań.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do