O współpracy nauki z biznesem – wykład dla przyszłych inżynierów

5 grudnia 2017 r. w Auli PWSZ w Tarnowie odbył się zorganizowany przez Instytut Politechniczny interesujący wykład dr. Grzegorza Kądzielawskiego Wiceprezesa Grupy Azoty S. A. pt. Współpraca nauki z biznesem na przykładzie wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji.

W spotkaniu udział wzięli studenci i wykładowcy PWSZ oraz uczniowie z tarnowskich szkół średnich. Prelegenta i zgromadzonych gości powitał Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Sebastian Bielecki, podkreślając potrzebę łączności nauki z przemysłem i obopólnych korzyści z niej wynikających. Dr Grzegorz Kądzielawski w swoim wykładzie zaprezentował przykłady praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej, omawiając możliwości i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, jej progresem i ekspansją w XXI wieku.

Wydarzenie to wpisuje się w podjętą w tym roku akademickim przez Instytut Politechniczny inicjatywę otwartych seminariów inżynierskich z przedstawicielami biznesu, przemysłu, pokazujących praktyczne zastosowania zdobywanej przez studentów i uczniów wiedzy.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do