Odbiór dokumentów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych z kierunku fizjoterapia

Studenci I roku studiów niestacjonarnych z kierunku fizjoterapia, którzy nie odebrali jeszcze indeksów, legitymacji studenckich oraz nie podpisali umowy o warunkach odpłatności proszeni są o uzupełnienie zaległości i odbiór ww. dokumentów na dyżurach w piątki: 21-10-2016  w godzinach 13:00-15:00 lub 28-10-2016 w godzinach 13:00-16:00 w sali 011 bud. A.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do