Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce, red. M. Klich, Jan Kozłowski, Tarnów 2016.

03

Niezwykle ciekawa książka, będąca efektem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, wydana w ramach Projektu Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie.

Projekt (publikacja, szkolenie, konferencja itd.) finansowany był ze środków funduszy norweskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych.

,,Rola ochrony środowiska w XXI wieku jest nie do przecenienia. Ludzkość stoi obecnie przed szeregiem bardzo ważnych problemów środowiskowych. (…) Dziś ochrona środowiska to bardzo dynamicznie rozwijająca się nauka. Nauka niezwykle interdyscyplinarna, powiązana i z konieczności korzystająca z bardzo szerokiego spektrum wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, genetyki molekularnej i populacyjnej, biochemii, biofizyki, chemii, fizyki i wielu innych), nauk rolniczych, nauk technicznych, prawa i administracji, czy wreszcie nauk społecznych.
(Ze Wstępu – M. Klich, J. Kozłowski)

Stron 233
ISBN 978-83-941202-5-2

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do