Platforma CLIL-HET pomoże nauczać w języku angielskim

W ramach projektu Visegrad+ CLIL-HET (Content and Language Integrated Learning – Higher Education Teachers), w którym bierze udział Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, powstała otwarta i bezpłatna platforma cyfrowa z dostępem do materiałów edukacyjnych dla nauczycieli akademickich chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie nauczania swojego przedmiotu w języku angielskim.

Projekt CLIL-HET ma na celu wsparcie wykładowców uniwersyteckich uczących lub planujących nauczać w języku angielskim w tworzeniu efektywnego środowiska nauczania i uczenia się, celem dalszego rozszerzania procesu internacjonalizacji w szkołach wyższych.

W pierwszym etapie projektu partnerzy projektu oceniają gotowość i potrzeby nauczycieli akademickich w obszarze nauczania swojego przedmiotu w języku angielskim.

Zainteresowani mogą zarejestrować się na stronie CLILHET  oraz wypełnić KWESTIONARIUSZ  i TEST JĘZYKOWY  (obydwa dostępne po zarejestrowaniu w zakładce Research Corner).

Platforma zawiera również przewodniki metodyczne w języku angielskim i w językach ojczystych partnerów projektu wspierające nauczycieli przedmiotów niejęzykowych w planowaniu i przygotowywaniu wykładów i zajęć w języku angielskim.

Więcej na temat Projektu znaleźć można na jego OFICJALNEJ STRONIE.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do