Pożegnaliśmy Profesora Stanisława Jaworskiego

Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy prof. dr. hab. Stanisława Jaworskiego. W ostatniej drodze towarzyszyła Panu Profesorowi najbliższa Rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, wychowankowie i studenci.

Społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie reprezentowały władze i pracownicy Zakładu Filologii Polskiej. Słowo pożegnania w imieniu władz Uczelni wygłosiła dr hab. Zofia Cygal-Krupa, pierwszy dyrektor Instytutu Humanistycznego.

WIELCE SZANOWNY PANIE PROFESORZE!
DROGI I KOCHANY PANIE PROFESORZE !

Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; Senat, Władze rektorskie, Dyrekcja Instytutu Humanistycznego, nauczyciele akademiccy wszystkich Instytutów, a w szczególności Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele z Zakładu Filologii Polskiej, liczne pokolenia studentów, pracownicy administracji, zostaliśmy okryci żałobą z powodu Twojego nagłego odejścia.

Chcemy Cię dzisiaj pożegnać, wyrazić swój wielki żal i smutek. Pragniemy Ci złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności i gorąco podziękować za wieloletnią pracę w Tarnowskiej Uczelni, za przekazywanie nam różnorakiego dobra i mądrości.

Panie Profesorze! To Ty wielki uczony, wybitny Nauczyciel i Wychowawca, wspaniały Człowiek – człowiek niepospolitego formatu i osobowości w roku 1998 podjąłeś się trudu organizowania naszej uczelni, byłeś więc z nami od samego początku, kiedy to w niedogodnych jeszcze warunkach zewnętrznych tworzyliśmy podstawowe struktury uczelni, byłeś członkiem senatu, służyłeś swym doświadczeniem, radą i wsparciem w każdej sytuacji. Podjąłeś trud prowadzenia licznych i różnorodnych tematycznie zajęć: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów dyplomowych, egzaminów wstępnych. Zawsze obecny w uczelni i dyspozycyjny, przez 16 lat pracy nie zdarzyło się , by Profesor był nieobecny.

Uczestniczył i współorganizował wszelkie przedsięwzięcia i wydarzenia naukowe, konferencje, sesje naukowe, promocje nowych książek prac pracowników i studentów, odczyty. Kierował Zespołem współczesnej literatury, poetyki i teorii literatury. Szczególną opieką otaczał młodzież studencką. Nie szczędził dla nich swego cennego czasu i sił, potrafił specjalnie przyjeżdżać z Krakowa na spotkania z młodymi twórcami w tarnowskim Klubie Poezji; na konsultacje ich prac magisterskich, doktorskich, wydawniczych, szczególnie tych pierwszych, debiutanckich. Był im bliski i zawsze pomocny, łączyła Go z młodymi szczególna więź umysłu i serca. Stąd też studenci garnęli się do Profesora na Jego zajęcia.

Panie Profesorze, będzie nam Cię nieustający brak, troszczyłeś się o każdego z nas, dyskretnie pomagałeś, każde spotkanie Tobą było obdarowywaniem mądrością , Twoją wielką wiedzą, doświadczeniem i autentyczną dobrocią i życzliwością, uśmiechem i spokojem.

Nie zdarzyło się nigdy, by Profesor odmówił bezinteresownego przyjęcia dodatkowych prac, np. przygotowania wykładów na Tarnowskie Dni Jana Pawła II, zrecenzowania wydawanych przez Zakład książek, naszych publikacji np. na tytuł profesorski, prowadzenia promocji nowości naukowych czy literackich. Lista byłaby zbyt długa do wymieniania.

Współpraca z Profesorem była wypełniona tymi walorami. Obecność śp. Profesora Stanisława Jaworskiego w PWSZ w Tarnowie dawała wszystkim poczucie bezpieczeństwa, przynosiła Uczeni splendor i inspirowała myśl o tworzeniu w najbliższej przyszłości Tarnowskiej Akademii.

Kochany Panie Profesorze, mamy nadzieję, że słyszysz nas i przyjmiesz, prosimy, zapewnienie, iż pozostaniesz w naszych sercach i w naszej pamięci na zawsze jako Mistrz, Nauczyciel i jednocześnie Przyjaciel. Parafrazując nieco Poetę mówimy: Odszedłeś w godności zasług dla społeczności akademickiej. Będziemy dorastać do zrozumienia i właściwej oceny Twej obecności w naszym życiu.

Panie Profesorze, odpoczywaj w Panu. Do zobaczenia w krainie wiecznej szczęśliwości, bo przecież wierzymy, że Miłość na śmierć nie umiera. Nieśmiertelność jest konsekwencją prawdziwej miłości.

Prof. dr hab. Stanisław Jaworski w latach 1998-2014 był nauczycielem akademickim w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie, prowadził wykłady z zakresu literatury współczesnej, poetyki, teorii literatury. Był promotorem wielu prac dyplomowych studentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku filologia polska. W latach 2009-2014 był także kierownikiem zespołu naukowego literatury współczesnej i teorii literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do