Prezydencka nagroda dla studenta administracji

15350590_1186618864752467_8971671910187027812_nJak trafić do Pałacu Prezydenckiego i odebrać z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nagrodę „Dla Dobra Wspólnego”? Konrad Sikorski, student III roku specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego PWSZ przekonuje, że jest to bardzo proste – „wystarczy” włączyć się w działalność społeczną.

Konrad, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dzieli swój czas pomiędzy naukę i działalność w Studenckim Kole Naukowym LEX oraz w Fundacji Court Watch Polska, której jest ambasadorem. Court Watch Polska to organizacja wspierająca pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez prowadzenie m.in. Obywatelskiego Monitoringu Sądów, Projektu Edukacji Prawnej „Szkolny Paragraf”, czy Projektu „Mam to w BIPie”.

Główną formą działania Fundacji jest obywatelski monitoring sądów. W skrócie, polega on na uczestniczeniu obywateli w rozprawach sądowych. Nie reprezentują oni żadnej ze stron, ale obserwują przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem pracy sądu (sędziów i pracowników sądu) i sposobu, w jaki realizowane są prawa przysługujące uczestnikom postępowania. – Najważniejsze to obserwować w jaki sposób są oni traktowani i w jakich warunkach stają przed sądem – wyjaśnia laureat prezydenckiej nagrody.

Konrad Sikorski, jako ambasador Fundacji uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. W kategorii Dzieło nagrodę przyznano Fundacji Court Watch Polska. Nagroda ta przyznawana jest kandydatom nominowanym przez Kapitułę w trzech kategoriach .

Czułem się dumny, że taki „zwykły” student jak ja, ale angażujący się w działania, został doceniony. Mam nadzieję, że moja obecność podczas gali będzie doskonałą motywacją dla innych. Uważam bowiem, że każdy z nas powinien mocno angażować się w to co robi, bo tylko wtedy przyniesie to sukces, a działania zostaną dostrzeżone.

Konrad Sikorski nie jest osamotniony w swoich działaniach. Na terenie tarnowskiej PWSZ działa aktywnie ok. 20 studentów, którzy prowadzą obserwacje w różnych sądach: okręgowym i rejonowym w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej czy Brzesku. Ponadto, w murach Uczelni odbyły się 3 szkolenia dla nowych obserwatorów. Podczas spotkań uczestnicy otrzymują wiele ciekawych i przydatnych informacji dotyczących m.in. stron postępowania cywilnego oraz karnego, jawności rozpraw, struktury sądownictwa w Polsce, ale również zasad wypełniania formularzy służących do sporządzania raportu opracowywanego przez Fundację.

Studenci działali aktywnie nie tylko poprzez obserwację rozpraw, ale również organizując prelekcje w Sądzie Rejonowym w Tarnowie dla młodzieży tarnowskich liceów.

O NAGRODZIE

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” jest promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Przyznanie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków Kapituły Nagrody.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Człowiek – lider, Dzieło – przedsięwzięcie, projekt, Instytucja – organizacja.

Nagrodę w każdej kategorii – jednemu z trzech nominowanych kandydatów przedstawionych przez Kapitułę – przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do