Prof. Żarów wiceszefem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

rzDobre wieści nadeszły do nas z Wielkopolski. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w Poznaniu prof. dr hab. Ryszard Żarów, pracownik Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie został wybrany członkiem Zarządu Głównego PTA i powołany na wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PTA na kadencję 2016-2019 r.

Prof. Ryszard Żarów jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się biologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest autorem lub współautorem m.in. następujących prac: Biologiczne i społeczne uwarunkowania zmienności przebiegu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z Nowej Huty (wyniki badań ciągłych)/1993/; Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców: model własny i analiza porównawcza innych metod /2001/; Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa /2002/; Dziecko krakowskie 2000: sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa /2003/; Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej /2004/; Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym /2006/.

Aktualnie jest także członkiem Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do