Program płatnych 6-miesięcznych praktyk na kierunku Ochrona Środowiska – podsumowanie

Program Praktyk Zawodowych to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego celem było nabycie przez studentów nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Przeprowadzone po praktykach badania wskazują na bardzo wysoką ocenę projektu zarówno przez Pracodawców jak i Studentów. Studenci w ramach praktyk otrzymywali satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W latach 2017 – 2018 do programu zakwalifikowało się i uczestniczyło w nim 95% studentów II i III roku Ochrony Środowiska! Odbyli oni praktyki w ponad 20 Zakładów pracy, między innymi:

 • Beckers Group, Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., Tarnów;
 • Fundacja Ekologiczna Czysta Wisłoka, Tarnów
 • Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego, Tarnów;
 • Grupa Azoty S.A; Centrum Analiz Specjalnych, Tarnów;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie;
 • Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,
 • Stalprodukt S.A., Bochnia;
 • Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.;
 • Urząd Gminy i Miasta Kazimierza Wielka;
 • Urząd Gminy Ciężkowice;
 • Urząd Gminy w Pleśnej;
 • Urząd Gminy Wierzchosławice;
 • Urząd Miejski w Ryglicach;
 • Urząd Gminy Szerzyny;
 • Urząd Miasta Tarnów.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Tarnowie;
 • Wodociągi Dębickie sp. z o.o.;
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Tarnów;

Aby uzyskać więcej informacji na temat przebiegu praktyk oraz opinie Studentów i Przedstawicieli zakładów pracy zachęcamy do obejrzenia poniższych filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=PNrEn8HxAck

https://www.youtube.com/watch?v=JoCuvaWb_rU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zgir7mRvwQ0

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do