Promowano Tarnowskie Colloquia Naukowe

Przy pełnej widowni odbyła się promocja pierwszych dwóch numerów czasopisma „Tarnowskie Colloquia Naukowe” wydawanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Władze Uczelni reprezentowane przez dr Małgorzata Kołpę Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr Małgorzatę Martowicz Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki oraz dr. inż. Roberta Wielgata Prorektor ds. Ogólnych powitał dr hab. Michał Nawrocki redaktor naczelny czasopisma.

W wydarzeniu uczestniczyli liczni reprezentanci tarnowskich środowisk naukowych i instytucji. Obecni byli: Grzegorz Kądzielawski Dyrektor Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ks. prof. dr hab. Józef Stala Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, dr Kazimierz Koprowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Witold Ziółko Przedstawiciel Urzędu Miasta Tarnowa, Artur Puciłowski Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Jacek Sumera Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie, Lesław Świętochowski Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Tarnowie, Antoni Maziarka Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie, Jacek Partyński Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie oraz Teresa Dyngosz Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kromce Chleba.

Relacja wideo z wydarzenia – tarnowska.tv

„Tarnowskie Colloquia Naukowe” obecnie stanowią jeden z fundamentów działalności naukowej tarnowskiej PWSZ, udzielając łamów zarówno swoim pracownikom, jak i autorom zewnętrznym. Czasopismo wydawane jest w seriach tematycznych. Do tej pory ukazały się numery inicjujące serie tematyczne prac z dziedziny nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz nauk humanistycznych. W przygotowaniu są tomy gromadzące rozprawy z dziedziny nauk ścisłych, społecznych i ekonomicznych oraz sztuki.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do