PWSZ w międzynarodowym projekcie HEALINT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie bierze udział w międzynarodowym projekcie HEALINT. Jego głównym celem jest ustanowienie jednolitego systemu audytu placówek oferujących praktyki dla studentów w obszarze pielęgniarstwa. W zespole pracującym nad znalezieniem rozwiązania są przedstawiciele szkół wyższych z kilku krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Malty. Jedyną uczelnią z Polski biorącą udział w projekcie jest tarnowska PWSZ.

– Wprowadzenie jednolitego systemu audytu sprawi, że jakość kształcenia praktycznego będzie porównywalna niezależnie od kraju, w którym odbywają się praktyki – tłumaczy Aneta Grochowska z Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

To przełoży się na ułatwienie organizowania praktyk międzynarodowych, a co za tym idzie, na lepsze przygotowanie studentów do międzynarodowego rynku pracy – dodaje Anna Stefanowicz-Kocoł, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą PWSZ.

Kilka dni temu przedstawicielki PWSZ wzięły udział w pierwszym spotkaniu projektowym zorganizowanym przez koordynatora projektu Uniwersytet w Nottingham.

– W projekcie uczestniczy pięć szkół wyższych, trzy szpitale oraz partner techniczny czuwający nad jakością prac projektowych z pięciu państw europejskich – wyjaśnia dr Małgorzata Kołpa, Prorektor do spraw Współpracy i Rozwoju PWSZ, koordynatorka działań w projekcie HEALINT.

– Warto podkreślić, że projekt zakłada również ścisłą współpracę z tarnowskimi placówkami medycznymi, które będą brały czynny udział w opracowywaniu i pilotażu narzędzia do oceny przydatności potencjalnego miejsca praktyk – dodaje dr Małgorzata Kołpa.

W projekcie uczestniczą:

 • Uniwersytet w Nottingham (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Middlesex w Londynie (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Satakunta w Pori (Finlandia)
 • Uniwersytet w Alicante (Hiszpania)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (Polska)
 • Szpital w Pori (Finlandia)
 • Szpital Vistahermos w Alicante (Hiszpania)
 • Szpital Uniwersytecki w Nottingham (Wielka Brytania)
 • Centrum Wiedzy i Innowacji (Malta)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do