PWSZ w Tarnowie ma 21 lat!

Uroczyste posiedzenie Senatu stanowiło centralny punkt obchodów 21. rocznicy powołania do życia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Nie zabrakło życzeń, podsumowań oraz nagród dla przedstawicieli społeczności akademickiej Uczelni. Rektor PWSZ przedstawiła również najbliższe plany inwestycyjne najstarszej, największej i najchętniej wybieranej wyższej szkoły zawodowej w Polsce.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z tradycją – odśpiewaniem pieśni Gaude Mater Polonia. Jako pierwsza głos zabrała JM Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, która powitała gości posiedzenia. – Szczególnie ciepło witam Pana Roberta Pacanę, który został powołany w skład nowo utworzonej Rady Uczelni – mówiła Pani Rektor.

Poza przedstawicielem Zakładów Mechanicznych w skład Rady wchodzą jeszcze: Krzysztof Głomb, Robert Tomasiewicz, dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ, Katarzyna Michalik, prof. Piotr Dobosz oraz przedstawicielka RUSS, Oliwia Drogoś.

– To wyjątkowy rok dla naszej Uczelni. Systematycznie wdrażamy bowiem zmiany wynikające z wejścia w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Prace są bardzo zaawansowane, a za dotychczasowe działania w tej sprawie szczególnie dziękuję Pani dr Małgorzacie Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki, która koordynuje większość prac – mówiła Rektor.

– Realizujemy wiele zadań, inwestycji, projektów, których łączna wartość przekracza 20 mln zł. Myślę tu m.in. o programie płatnych praktyk, rozwoju uczelnianych czasopism, czy olbrzymim projekcie „Perspektywy” w ramach którego wdrażamy kompleksową cyfryzację Uczelni, szkolimy pracowników i studentów – relacjonowała prof. Jadwiga Laska.

– Ponadto cały czas poszerzamy swoją ofertę dydaktyczną. Czekamy obecnie na decyzję Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uruchomienia jednolitych, magisterskich studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, uruchomiliśmy studia dualne na kierunku Mechatronika – opowiadała.

Jeśli chodzi o plany to Rektor zapowiedziała budowę nowoczesnego laboratorium dla Mechatroniki, rozbudowę pomieszczeń dla Instytutu Sztuki, czy modernizację Budynku B. – Na te cele mamy zabezpieczone ok. 24 mln zł w ramach obligacji państwowych – wyjaśniała.

Podczas wystąpienia nie zabrakło gratulacji dla nowych profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, którzy uzyskali tytuły i stopnie naukowe w minionym roku.

Osobne gratulacje popłynęły dla wyróżniających się studentów, w tym multimedalistów z KU AZS PWSZ Tarnów.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozsławiania naszej uczelni, do jej systematycznego rozwoju – zakończyła swoje wystąpienie Rektor Jadwiga Laska.

Pierwszą część posiedzenia zakończył pokaz dwóch filmów prezentujących wybrane działania społeczności akademickiej PWSZ.

Ciepłych słów pod adresem Uczelni nie zabrakło także ze strony gości oraz przyjaciół PWSZ. Listy gratulacyjne i życzenia nadesłali m.in.: Senator RP, prof. Kazimierz Wiatr, Posłowie RP: Anna Czech, Uszula Augustyn i Władysław Kosiniak-Kamysz, a także przedstawiciele Grupy Azoty i Zakładów Mechanicznych Tarnów.

 

 

– Jubileusz to okazja aby uhonorować i przypomnieć wszystkich, którzy przyczynili się do powstania naszej Uczelni. Serdecznie im za to dziękuję w imieniu swoim oraz studentów – mówiła Oliwia Drogoś, Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Podczas uroczystości – zgodnie z kilkuletnią tradycją – wręczono nagrodę dla Młodego Naukowca. Wyróżnienie trafiło do dr Beaty Jurkiewicz, która w ciągu trzech lat obroniła z wyróżnieniem doktorat, przygotowała kilkadziesiąt wystąpień konferencyjnych oraz wysoko ocenianych artykułów naukowych, a ponadto zdobyła ministerialne stypendium oraz tytuł Pielęgniarki Roku.

Dyplomy oraz nagrody pieniężne wręczono także opiekunowi – dr. inż. Danielowi Królowi oraz członkom drużyny informatyków w składzie: Przemysław Biskup, Dawid Chwistek, Mateusz Kiełbasa i Maksymilian Hebda, którzy wygrali Hackathon – 36-godzinny maraton programowania.

Uroczystość uzupełnił niezwykle ciekawy wykład zatytułowany „Jak chemik może wykryć raka w jednym włosie”, który wygłosił dr Rafał Kurczab z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZubiegłoroczny laureat Nagrody dla Młodego Naukowca.

 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do