Rekrutacja na studia 2019/2020 rozpoczęta

Najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce rozpoczęła proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. Absolwenci szkół średnich mogą w tym roku wybierać spośród 21 kierunków i 35 specjalności na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich (uzupełniających – II stopnia oraz jednolitych). Bardzo ciekawą propozycją jest możliwość podjęcia studiów dualnych na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika, a także studiów II stopnia na kierunkach Wychowanie fizyczne i Pedagogika. Poszerzenie oferty dydaktycznej oznacza, że w PWSZ można zdobyć tytuł magistra już na sześciu kierunkach. Na chętnych czeka w tym roku około 1200 miejsc na studiach stacjonarnych i około 500 na studiach niestacjonarnych.

Tegoroczna rekrutacja podstawowa potrwa od 1 czerwca do 19 lipca. Jak zwykle prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl w ramach systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. – Strona ta „prowadzi” każdego kandydata „za rękę” – od założenia konta i pierwszego logowania, przez cały proces naboru, aż do informacji o jego efektach – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki PWSZ.

 

Na wspomnianej stronie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę uczelni. Dodatkowo, od 17 czerwca do 19 lipca, codziennie w godzinach od 10 do 15 na uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budynek A, sala nr 104 na I piętrze), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności.

– O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Jedynie na kierunkach artystycznych przewidzieliśmy egzamin wstępny. Być może będzie on konieczny także na kierunkach: Wychowanie fizyczne i Pielęgniarstwo (studia II stopnia). To zależy jednak od liczby kandydatów – wyjaśnia dr Martowicz.

Zalety studiów dualnych wymienia prof. dr hab. Stanisław Kuta, kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ w Tarnowie. Studia te to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie – tłumaczy

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele – studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale także otrzymują stypendia (wysokość stypendium równa jest minimalnemu wynagrodzeniu), wypłacane podczas realizacji staży u pracodawców przyjmujących studentów na staże.

Uczelnia zawarła już wstępne porozumienia o przyjęciu na staże studentów stacjonarnych studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Mechatronika m.in. z Grupą Azoty S.A., Zakładami Mechanicznymi S.A. oraz ATB Tamel S.A. – dodaje prof. Kuta.

Studentów (przyszłych, jak i obecnych kształcących się na studiach licencjackich) ucieszy z pewnością fakt, że PWSZ oferuje już sześć kierunków, na których można uzyskać tytuł magistra.

Pierwszym instytutem uczelni, oferującym taką możliwość na wszystkich kierunkach jest Instytut Ochrony Zdrowia. – W ramach naszego Instytutu funkcjonują trzy kierunki: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne. Naukę na każdym z nich można zakończyć zdobyciem tytułu magistra – mówi dr Mariusz Pociecha, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia.

Pozostałe „magisterskie” kierunki to: Filologia polska i Pedagogika w Instytucie Humanistycznym oraz Administracja w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym.

– Czekamy wciąż na pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uruchomienia studiów jednolitych magisterskich na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Mam nadzieję, że dobre wieści dotrą do nas już niebawem – dodaje dr Wanda Kulesza, kierownik Zakładu Pedagogiki PWSZ.

Dodajmy, że opłata rekrutacyjna wynosi w tym roku 85 zł. Wyjątkiem są studia w Instytucie Sztuki, gdzie kandydaci za przystąpienie do egzaminu muszą zapłacić 150 zł oraz kierunki objęte egzaminem wstępnym, gdzie opłata wynosi 100 zł. Wysokość opłat od tego roku regulowana jest rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uczelnie nie mają na nią wpływu – tłumaczy dr Martowicz.

 

OFERTA DYDAKTYCZNA PWSZ W TARNOWIE

 • Administracja

  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

  • administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim

  • administracja publiczna (I i II stopień)

 • Automatyka i robotyka

 • Chemia

  • chemia medyczna

  • chemia stosowana

  • chemia żywności

  • ratownictwo chemiczne

 • Ekonomia

  • ekonomika gospodarki żywnościowej

  • ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim

  • finanse przedsiębiorstw

 • Elektronika i telekomunikacja

 • Elektrotechnika

 • Filologia

  • filologia angielska

  • filologia germańska

  • filologia romańska

 • Filologia polska

  • twórcze pisarstwo (I stopień)

  • menedżer i animator kultury (I i II stopień)

  • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz (I stopień)

  • język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej (II stopień)

  • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (II stopień)

  • nauczycielska (I i II stopień)

 • Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)

 • Grafika

  • grafika projektowa

 • Informatyka

  • informatyka stosowana

 • Inżynieria materiałowa

  • technologia materiałów

  • inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego

 • Matematyka

  • matematyka finansowa i aktuarialna

  • matematyka stosowana

  • matematyka z informatyką w finansach

 • Mechatronika

 • Ochrona Środowiska

  • odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza

  • ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody

 • Pedagogika (II stopień)

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie – pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)

 • Pielęgniarstwo (I, II stopnia, pomostowe)

 • Praca socjalna

 • Wychowanie fizyczne (I, II stopień)

  • gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną

  • instruktor sportu

  • edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wzornictwo

  • projektowanie form przemysłowych

  • projektowanie komunikacji wizualnej

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do