Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Gądek, Tarnów 2016.

04

,,Książka (…) jest monografią przygotowaną przez grupę autorów polskich, a także zagraniczncyh, którzy realizowali międzynarodowy projekt ,,Samorząd terytorialny i administracja w państwach Grupy Wyszehradzkiej” w ramach Visegrad University Studies Grant. (…)
Autorzy większości rozdziałów koncentrują swoje rozważania wokół zagadnień dotyczących prawno-ustrojowych rozwiązań demonstrujących współczesny kształt samorządu terytorialnego i administracji w państwach Grupy V4.”
(Ze Wstępu – A. Gądek)

Stron 108
ISBN 978-83-941202-4-5

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do