Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek

15 grudnia miłośnicy przyrody mieli możliwość wysłuchać wykładu dr. Mariusza Klicha Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek.

Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska.

Na wykładzie przedstawione zostały podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.

Wykład zrealizowano  w ramach cyklicznych spotkań popularnonaukowych dla uczniów pn. Tarnowskie Piątki Ochrony Środowiska.

Więcej informacji o pozostałych wykładach odnaleźć można na stronach Zakładu Ochrony Środowiska >>>

ccc

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do