Studenci kierunku Informatyka uzyskali certyfikaty University of Greenwich

To była historyczna chwila. Studenci Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, jako pierwsi w Polsce, przystąpili do – zorganizowanego w formule on-line – egzaminu VEC (Vocational English Certificate). Egzamin sprawdza dogłębnie znajomość języka angielskiego specjalistycznego związanego ze studiowanym kierunkiem i wykonywanym w przyszłości zawodem. Co ważne, wszyscy uczestnicy zdali, uzyskując bardzo dobre wyniki.

Egzamin został zorganizowany w ramach pilotażu i był pierwszym egzaminem VEC w formule On-Line, który został przeprowadzony w Polsce. Nad jego przebiegiem czuwali przedstawiciele wydawnictwa Express Publishing: Alicja Cholewa-Zawadzka i Janusz Smutek oraz Uczelni: dr Joanna Graca i mgr inż. Tomasz Potempa.

– Studenci przystąpili do egzaminu z dwóch dziedzin z zakresu informatyki: „Software Engineering” oraz „Information Technology”. W imieniu swoim oraz naszych studentów dziękuję przedstawicielom Express Publishing za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu – mówi Tomasz Potempa, Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego. – Oczywiście osobne podziękowania i gratulacje należą się naszym studentom, którzy zdali egzamin z bardzo dobrymi wynikami – dodaje Tomasz Potempa.

Certyfikacja oraz merytoryczny nadzór nad egzaminami jest realizowany przez brytyjską uczelnię University of Greenwich. Warto dodać, że oprócz egzaminów z zakresu języka angielskiego w informatyce, brytyjski uniwersytet oferuje także kilkadziesiąt innych ścieżek certyfikacyjnych.

Przeprowadzony egzamin VEC nie jest jednym elementem wzmocnienia kształcenia języka specjalistycznego na kierunku Informatyka.

Od roku akademickiego 2017/2018 studenci trzeciego semestru realizują kurs obieralny w zakresie podnoszenia kompetencji językowych w ramach jednej z dziedzin: „Computer Engineering”, „Computing”, „Information Technology”, „Software Engineering”, „Electronics”.

Ponadto uczelnia podjęła starania o nadanie uprawnień centrum egzaminacyjego VEC.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do