Studenci Ochrony Środowiska podnoszą swoje kwalifikacje w projekcie POWER!

Projekt wdrożeniowy POWER umożliwia udział w nieodpłatnych kursach specjalistycznych. Po ukończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w  zajęciach wydany przez PWSZ w Tarnowie, a dla ponad połowy uczestników zostanie sfinansowany egzamin zewnętrzny, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem.

Obecnie ramach projektu studenci III roku uczestniczą w kursach:

„GIS w ochronie środowiska” – kurs ukierunkowany jest na nabycie wiedzy z zakresu kartografii z elementami geodezji, podstaw systemów informacji geograficznej oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości pakietu programów ArcGIS do tworzenia, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Treść programu kursu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin EPP GIS.

AutoCADa – kurs ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do