Studenckie Koło Naukowe Polonistów gościem Szkolnego Festiwalu E(x)plory w ZSME w Tarnowie

15 grudnia 2017 r. studenci działający w Sekcji Językoznawczej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów PWSZ w Tarnowie wraz z jego opiekunką dr Elżbietą Kwintą wzięli udział w wydarzeniach zorganizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie Szkolnego Festiwalu E(x)plory – pionierskiego projektu promującego działalność naukową młodzieży.

Studenci w swoich przemówieniach przybliżyli uczniom z różnych klas goszczącej ich szkoły zagadnienia teoretyczne związane z gwarą oraz metodami prowadzenia i prezentowania badań naukowych. Ponadto przedstawili sposób funkcjonowania i dotychczasową działalność naukową Sekcji Językoznawczej. Zwieńczeniem spotkania były warsztaty dotyczące znajomości słownictwa gwarowego. Wystąpienia pod wspólnym tytułem: „Czy gwary są wciąż żywe? – Słownictwo gwarowe wśród studentów PWSZ w Tarnowie”, związane były z badaniami prowadzonymi wcześniej przez członków Sekcji oraz opracowanymi przez nich posterami naukowymi, które również zostały zaprezentowane słuchaczom.

Relacja: Monika Sacha

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do