Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne już działa!

30 września br. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki oraz Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego dr Anna Gądek, doc. PWSZ uroczyście otworzyli pracownię Symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego SYMTUR. Pracownia została uruchomiona w związku z realizacją projektu Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, a jej otwarcie było częścią Konferencji inaugurującej projekt.

symtur wideoKluczowym celem projektu jest uruchomienie nowej specjalności na kierunku ekonomia – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim (po raz pierwszy możliwość wyboru takiej specjalności mieli studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014) oraz zastosowanie symulacji jako metody, która wzmocni kształcenie praktyczne już na etapie studiów. Dodatkowo studenci korzystać będą z zajęć – język angielskie w turystyce, a część przedmiotów wykładana będzie w języku angielskim, także przez wykładowców z Norwegii. Studenci przystąpią do egzaminu kończącego się uzyskaniem certyfikatu LCCI EFT1/2, co powinno podnieść ich kompetencje językowe a tym samym zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy.

Projekt jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby występujące na rynku pracy w subregionie tarnowskim. Z badań przeprowadzonych przez Uczelnię w 2012 r. wśród lokalnych pracodawców wynika, że istnieje absolutna konieczność wzmocnienia kształcenia praktycznego i podniesienia kompetencji językowych absolwentów szkół wyższych. Stwierdzono także, że w rejonie tarnowskim funkcjonuje 38 szkół z klasami turystycznymi, hotelarskimi, gastronomicznymi czy ekonomicznymi z których m.in. powinni rekrutować się studenci nowej specjalności. Brakuje jednak uczelni prowadzących bezpłatne studia o podobnych specjalnościach, przygotowujących studentów do pracy w firmach turystycznych i hotelarskich lub do prowadzenia działalności gospodarczej np. w agroturystyce.

Dodatkowym zamierzeniem projektu jest także poprawa jakości kształcenia i wzrost kompetencji kadry naukowej m.in. poprzez wymianę doświadczeń z partnerami norweskimi i realizacje wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych. Projekt przyczyni się również do rozwoju infrastruktury technicznej Uczelni w wyniku uruchomienia symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego, wyposażonego w stanowiska pracy, profesjonalne programy komputerowe, czy kasy fiskalne. Zostaną opracowane i wdrożone gry dydaktyczne symulujące sytuacje faktyczne i zadania problemowe wymagające rozwiązania. Tym samym studia staną się atrakcyjne, kreatywne, a praca w symulacyjnym przedsiębiorstwie sprawi, że studenci nabywać będą nie tylko wiedzę ale i umiejętności praktyczne. Program nowej specjalności przewiduje współpracę ze szkołami norweskimi oraz sektorem prywatnym m. in. poprzez organizowanie praktyk zawodowych w wybranych firmach turystycznych polskich i norweskich. Dodać należy, że projekt wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni i regionu, uatrakcyjnia ofertę edukacyjną i jest zgodny z wymaganiami prawnymi dotyczącymi konieczności prowadzenia studiów o profilu praktycznym w uczelniach zawodowych.

Środki na realizację projektu Uczelnia pozyskała z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) ogłosiła, że w wyniku postępowania selekcyjnego, w dn. 4 lutego 2014 r. Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął ostateczną uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Rozwój Polskich Uczelni. Do operatora funduszu wpłynęło ok. 139 wniosków z uczelni polskich i zagranicznych. Dofinansowano 19 projektów, w tym 919 805,05 zł zdobyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jako jedyna tego typu szkoła w Polsce, uzyskując 94 pkt. na 100. Należy zaznaczyć, że projekt tarnowskiej PWSZ został oceniony bardzo wysoko, uzyskał bowiem drugie miejsce na liście rankingowej!

Koszt całego projektu z wkładem własnym uczelni wynosi 1065390,04 zł (258 878 €)

Autorką i koordynatorką projektu jest dr Anna Gądek, doc. PWSZ – Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ, a w skład zespołu projektowego wchodzą mgr Renata Babuśka, mgr Dorota Koptiew, mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy oraz mgr inż. Marek Niedziela.

Projekt realizowany będzie we współpracy z dwiema uczelniami norweskimi, tj. Lillehammer University College i Mo and Jølster Secondary School.

Lillehammer University College (LUC) usytuowany jest w blisko´sci Lillahammer, w pięknej okolicy w centrum wschodniej Norwegii. Instytucja ma długą tradycję i i jest częścią norweskiego systemu publicznego szkolnictwa wyższego. Jest finansowana ze źródeł publicznych. Studiuje w nim ok. 4200 studentów . Uczelnia prowadzi wiele kierunków studiów, w tym także studia licencjackie na kierunku Turystyka, Administracja, Organizacja i Zarządzanie. Ważnym celem jej działalności jest rozwijanie mobilności studentów i nowoczesnych programów nauczania przyczyniających się do rozwoju regionu. Cześć zajęć prowadzona jest w języku angielskim czyniąc ofertę edukacyjną atrakcyjną i dostępną dla studentów zagranicznych. Dodatkowym atutem jest fakt, że uczelnia znajduje się w regionie o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystyczno-hotelowej, związanej zwłaszcza ze sportami zimowymi, co pozwala wzbogacać ofertę edukacyjną o doświadczenia praktyczne.

Mo and Jølster Secondary School oferuje szeroki zakres możliwości edukacyjnych dla młodzieży w grupie wiekowej od 16 do 19 lat, takie jak projektowanie i tkaniny, projektowanie i rzemiosło, media i komunikacja, sztuka i projektowanie, rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo. Zdolność instytucjonalna obejmuje ok. 40 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, 10 wykwalifikowanych pracowników działającego gospodarstwa i około 20 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych, gotowaniu posiłków i zarządzaniu sekcjami szkoły. Mo i Jolster posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, głównie w systemie Leonardo, ale również współpracuje z programem NordPlus i Północ-Południe. Mo and Jølster Secondary School to szkoła z którą PWSZ w Tarnowie współpracuje już od kilku lat, m.in. w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej specjalności agroekonomia.

Strona projektu >>>

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do