Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić na stronie internetowej biblioteki), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM, KTÓREGO POPRAWNE WYPEŁNIENIE JEST WARUNKIEM UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU.

Dostęp do testu będzie możliwy w terminie 09.10.2017-31.12.2017

Prezentacja oraz link do testu znajdują się na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.pwsztar.edu.pl

Wpisy z zaliczenia należy uzyskać w sesji zimowej pierwszego roku studiów.

Wpisy dokonywane są jednocześnie do indeksu i karty zaliczeniowej.

Starosta roku w czasie sesji zimowej  powinien zgłosić się do pracownika biblioteki w celu uzgodnienia terminu dokonania wpisu dla całego roku.

Wpisy dokonywane są grupowo.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za szkolenie:
dr Wioletta Jachym
tel. 14 6316548
e-mail: w_jachym@pwsztar.edu.pl
  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do