V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pn. „Możliwości wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego w rozwoju regionalnym”

6 kwietnia 2016 roku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń, integracji z sektorem turystycznym i hotelarskim oraz poszerzenie wiedzy na temat znaczenia turystyki dla rozwoju regionów w Polsce.
Konferencja jest skierowana do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, a przede wszystkim do studentów zrzeszonych w Kołach Naukowych i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem turystycznym i kulturowym. Program
Komitet Naukowy:
• prof. dr hab. inż. Czesław Nowak
• dr hab. Krzysztof Firlej, prof. PWSZ
• dr inż. Jarosław Mikołajczyk
• dr inż. Wojciech Sroka
• mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy

Komitet Organizacyjny:
• mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy
• Patrycja Dobrowolska
• Justyna Nytko
• Angelika Kaleta

Dokumenty do pobrania:
Plan V Konferencji (pdf)
Plakat (pdf)

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do