Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
w wykładach popularno – naukowych z cyklu:

TARNOWSKIE PIĄTKI NAUKOWE

Szósta edycja Tarnowskich Piątków Naukowych rozpocznie się w listopadzie 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów proszony jest o wcześniejszą rezerwację miejsc w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej PWSZ w Tarnowie (tel. 14 63 16 568) najpóźniej do środy poprzedzającej wybrany wykład.

 Tarnowskie Piątki Matematyczne:

piątek 4 listopada 2016 r., godz. 10.00

Dominik Burek, O trzecim problemie Hilberta
Za co w XIX wieku można było zdobyć nagrodę 500 złotych franków ? Otóż, na przykład za rozwiązanie jednej z wersji problemu matematycznego, który później nazwano trzecim problemem Hilberta. O tym problemie, jego historii, rozwiązaniu i samej sylwetce Hilberta posłuchamy podczas wykładu.

piątek 2 grudnia 2016 r., godz. 10.00

Jerzy Szczepański, Zofia i jej liczby
W roku 2016 przypada 240. rocznica urodzin i 185. rocznica śmierci Sophie Germain, francuskiej matematyczki, pierwszej kobiety, która uzyskała stopień naukowy na uniwersytecie. Opowiemy o pasjach naukowych nastoletniej Sophie i jej pracy naukowej w kolejnych latach, która znalazła uznanie w oczach ‚księcia matematyków’ – Carla Friedricha Gaussa.

piątek 13 stycznia 2017 r., godz. 10.00

Barbara Ciesielska, Agnieszka Kowalczyk, Dlaczego Wikipedia jest na pierwszym miejscu, czyli jak działa wyszukiwarka Google?

Dlaczego po wpisaniu hasła w wyszukiwarkę Google jako pierwszy zwykle pojawia się link do strony artykułu z Wikipedii? W jaki sposób można tworzyć rankingi? Jak ustalić poziom głośności rozmów przy stoliku w kawiarni, tak aby wszyscy mogli rozmawiać swobodnie? Na wszystkie te pytania (a także wiele innych!) możemy odpowiedzieć za pomocą wyników z początku XX wieku autorstwa dwóch niemieckich matematyków. Podczas warsztatów przedstawiony zostanie schemat działania algorytmu PageRank stojącego za wyszukiwarką Google. Następnie utworzymy kilka rankingów – przy okazji pokazując, że w zależności od sposobu postępowania możemy uzyskać zgoła inne wyniki.

piątek 3 marca 2017 r., godz. 10.00

Barbara Ciesielska, Agnieszka Kowalczyk, Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli zaskakujące fakty o origami.

Mówi się, że origami powstało dwa tysiące lat temu wraz z wynalezieniem papieru. W tym kontekście wydaje się zaskakujące, że początek odkrywania matematyki stojącej za składaniem papieru przypada dopiero na lata osiemdziesiąte zeszłego stulecia. Dziś gałąź nauki zwana origami obliczeniowym (ang. computational origami) rozwija się bardzo prężnie. Będzie można dowiedzieć się m.in. czym jest magiczna sztuczka-zagadka „fold & one cut”, a także co mają wspólnego origami i białko. Origami nie jest nudne!

piątek 7 kwietnia 2017 r., godz. 10.00

Paweł Ozorka, Matematyczne RPG
Przedstawione zostaną ciekawe zastosowania matematyki do tworzenia gier komputerowych.

 Tarnowskie Piątki Chemiczne:

piątek 18 listopada 2016, godz. 10.00

dla uczniów szkół gimnazjalnych

dr Rafał Kurczab, „Nanowoda – hit czy kit?”

Woda, która nie zamarza w temperaturze -60 stopni Celsjusza i wrze w 160 stopniach, a do tego może rozpuścić w sobie nawet olej. O takim wynalazku zrobiło sie w ostatnim czasie bardzo głośno w świecie nauki za sprawą Polskich naukowców. O nanowodzie, jak nazwali ja twórcy, oraz jej właściwościach
i potencjalnych zastosowaniach będzie niniejszy wykład.

piątek 9 grudnia 2016 r., godz. 10.00

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dr Krzysztof Kleszcz, „Kilka słów o klejach”

Na wykładzie zostaną krótko omówione różne rodzaje klejów, od klejów kostnych stosowanych przez naszych dziadków, po nowoczesne kleje do tworzyw sztucznych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie materiały można kleić oraz czy istnieje klej uniwersalny.

 piątek 20 stycznia 2017 r., godz. 10.00

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dr hab. Dariusz Latowski, „Biochemia pamięci”

Co to jest pamięć? Jakie są molekularne mechanizmy zapamiętywania
i przypominania? Czy dieta pomaga w zapamiętywaniu? Związki i reakcje chemiczne warunkujące pamięć. Budowa i biochemia neuronów. Biochemia przekazu sygnału a zapamiętywanie i przypominanie. To tylko najważniejsze aspekty, które przedstawione zostaną w czasie wykładu.

piątek 10 marca 2017 r., godz. 10.00 

dla uczniów szkół gimnazjalnych

dr Krzysztof Kleszcz, Woda – niezwykła substancja”

Woda, pomimo że jest jedną z najbardziej powszechnych substancji, ma wiele ciekawych właściwości. Na wykładzie zostanie przedstawionych kilka ciekawostek związanych z wodą. Podejmiemy też próbę odpowiedzi na pytanie „dlaczego woda jest mokra?”.

piątek 21 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dr Rafał Kurczab, „Suplementy zawierające magnez, który jest najlepszy
i dlaczego to jest ważne.”

Rola magnezu w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego organizmu jest niezmiernie istotna. Reguluje podstawowe funkcje układu mięśniowego, nerwowego oraz bierze udział w metabolizmie energetycznym i syntezie ważnych białek.
W aptekach, ale także w supermarketach dostępne są różne preparaty zawierające magnez. Producenci w reklamach telewizyjnych prześcigają się w zapewnieniach, że proponowanych przez nich suplement jest lepiej przyswajalny, nowoczesny i tani. Jednak który wybrać? Na wykładzie przedstawione zostaną główne związki magnezu stosowane w suplementach diety oraz powody dla których niektóre z nich są nieskuteczne.

 Tarnowskie Piątki Ochrony Środowiska:

25 listopada 2016 r., godz. 10.00

Dr hab. Janusz Fyda
Temat: Nanocząstki w środowisku

W skrócie: Nanotechnologie i nanoprodukty znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia człowieka. Chociaż korzyści z ich stosowania w przemyśle i gospodarstwie domowym nie podlegają dyskusji, wciąż niewiele wiadomo o występowaniu, drogach rozprzestrzeniania i wpływie nanoodpadów na organizmy żywe i środowisko naturalne. W trakcie wykładu przedstawione będą podstawowe rodzaje zaprojektowanych i wytwarzanych przez człowieka nanocząstek jak również aktualny stan wiedzy dotyczący ich obecności w środowisku, szkodliwości oraz możliwości dezaktywacji i usuwania.

16 grudnia 2016 r, godz. 10.00

Dr inż. Anna Kowalska
Temat: Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko 
W skrócie: Górnictwo odkrywkowe od wielu lat kojarzone jest wyłącznie z negatywnymi oddziaływaniami na większość komponentów środowiska oraz z dużą uciążliwością dla miejscowej ludności. Wiele opracowań naukowych porusza temat szkód, podczas gdy nie eksponuje się pozytywnych aspektów górnictwa. Odzwierciedla się to głównie w artykułach i forach na lokalnych stronach internetowych, gdzie opisywane są jedynie zniszczenia w środowisku. Faktem jest również to, że wiele z tych wypowiedzi dotyczy zaniedbań przedsiębiorców oraz nielegalnej eksploatacji. Również w Standardowych Formularzach Danych, opisujących obszary Natura 2000, górnictwo odkrywkowe wymieniane jest głównie jako zagrożenie dla chronionych gatunków roślin i zwierząt. Negatywne skutki są długotrwałe i bardziej widoczne, ale nie oznacza to, że pozytywne skutki nie istnieją. W referacie autorka postara się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób górnictwo odkrywkowe może wpłynąć pozytywnie na środowisko i w jakich przypadkach jest to możliwe.

27 stycznia 2017 r., godz. 10.00

Dr Mariusz Klich
Temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek
W skrócie:
Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.

17 marca 2017 r., godz. 10.00

Mgr Monika Olchawa-Pajor
Temat: Biotechnologia w ochronie i rekultywacji środowiska

28 kwietnia 2017 r., godz. 10.00

Prof. dr hab. Jan Kozłowski
Temat: Zalety i wady odnawialnych źródeł energii