Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów klas gimnazjalnych
oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych do wzięcia udziału w wykładach popularno – naukowych z cyklu:

TARNOWSKIE PIĄTKI NAUKOWE

Siódma edycja Tarnowskich Piątków Naukowych rozpocznie się w październiku
2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów proszony jest o wcześniejszą rezerwację miejsc w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej PWSZ w Tarnowie (tel. 14 63 16 568) najpóźniej do środy poprzedzającej wybrany wykład.

MATEMATYKA

6 października 2017

Wykładowca: prof. dr hab. Leszek Gasiński
Tytuł: Czy można chodzić po wodzie…

Czy możliwe jest chodzenie po wodzie ? A może jest to możliwe dla innych płynów ? O tej i o innych ciekawych własnościach płynów porozmawiamy na wykładzie
i doświadczymy ich na własnej skórze.

3 listopada 2017

Wykładowca: dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska
Tytuł: zostanie ogłoszony

1 grudnia 2017

Wykładowca: dr Jerzy Szczepański
Tytuł: Zastosowania liczb zespolonych w geometrii

Przedstawimy krótkie wprowadzenie do teorii liczb zespolonych. Zaprezentujemy zastosowania tych liczb w geometrii. Nie zabraknie też uzasadnienia wzoru Eulera, wiążącego pięć stałych: 0, 1, i, e oraz π uważanego przez wielu za najpiękniejszy wzór w matematyce.

5 stycznia 2018

Wykładowca: Barbara Ciesielska
Tytuł: zostanie ogłoszony

2 marca 2018

Wykładowca: Dominik Burek
Tytuł: zostanie ogłoszony

6 kwietnia 2018

Wykładowca: Agnieszka Kowalczyk
Tytuł: zostanie ogłoszony

 szczegóły na stronie:

http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/matematyka/tarnowskie-piatki-matematyczne/

CHEMIA

Tarnowskie Piątki Chemiczne:

piątek 13 października 2017 r., godz. 10.00 

dla uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych

dr Rafał Kurczab, „Nagrody Ig Nobla w dziedzinie chemii, czyli jak nauka może być zabawą”

Nagrody Ig Nobla, zwane także Antynoblami są humorystycznymi odpowiednikami Nagród Nobla przyznawane za prace naukowe, które w pierwszej kolejności wywołują uśmiech, a potem dopiero skłaniają do myślenia oraz odkrycia. Ideą tych nagród jest popularyzowanie nauki i pokazanie że nauka także może być dobrą zabawą. Wykład będzie miła charaktery przeglądowy przez wszystkie najbardziej interesujące i szokujące nagrody Ig Nobla przyznane w dziedzinie chemii.

piątek 10 listopada 2017 r., godz. 10.00

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dr Małgorzata Martowicz, „Czy na pewno wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności i ich wpływ na nasze zdrowie”

Tajemnicze liczby E na opakowaniach żywności. Piąty rodzaj smaku a chemia. Napój owocowy, który nie miał nigdy kontaktu z owocami. Barwne produkty bez sztucznych barwników – prawda, oszustwo czy chwyt reklamowy? Co Ustawodawca mówi o chemicznych dodatkach do żywności, które z nich dopuszcza i w jaki sposób ogranicza ich spożycie?

piątek 8 grudnia 2017 r., godz. 10.00 

dla uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych

dr Krzysztof Kleszcz, „Metale – niezwykłe pierwiastki”

Pospolite metale, jak miedź czy żelazo, nie budzą zbyt wielu emocji. Istnieją jednak metale o niezwykłych właściwościach, które pływają po wodzie, zapalają się na powietrzu czy topią w dłoniach. Wykład będzie połączony z pokazem doświadczeń
z kilkoma niezwykłymi metalami.

piątek 12 stycznia 2018 r., godz. 10.00

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dr Rafał Kurczab, „Suplementy zawierające magnez, który jest najlepszy
i dlaczego to jest ważne.”

Rola magnezu w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego organizmu jest niezmiernie istotna. Reguluje podstawowe funkcje układu mięśniowego, nerwowego oraz bierze udział w metabolizmie energetycznym i syntezie ważnych białek.
W aptekach, ale także w supermarketach dostępne są różne preparaty zawierające magnez. Producenci w reklamach telewizyjnych prześcigają się w zapewnieniach, że proponowanych przez nich suplement jest lepiej przyswajalny, nowoczesny i tani. Jednak który wybrać? Na wykładzie przedstawione zostaną główne związki magnezu stosowane w suplementach diety oraz powody dla których niektóre z nich
są nieskuteczne.

piątek 9 marca 2018 r., godz. 10.00 

dla uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych

mgr Agata Lada, „Sól dzięki której wzbogacił się pierwszy Tudor”

Celem wykładu jest zapoznanie uczniów z nazewnictwem, wzorami,
i właściwościami soli podwójnych, poprzedzone krótkim przypomnieniem budowy
i nazewnictwa soli prostych. Wprowadzone zostaną pojęcia: sól podwójna, ałun, hydraty. Uczniowie zostaną również zaproszeni, na krótką wędrówkę do średniowiecznej Anglii.

piątek 13 kwietnia 2018 r., godz. 10.00;

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

dr Krzysztof Kleszcz, „Jak działa elektrownia atomowa?”

Na wykładzie w przystępny sposób zostaną przedstawione zagadnienia związane
z elektrownią atomową. Skąd bierze się energia atomowa, co to znaczy „wzbogacony uran” i jak doszło do katastrofy w Fukishimie? Te i inne tematy zostaną poruszone na wykładzie.

szczegóły na stronie:

http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/tarnowskie-piatki-chemiczne/

OCHRONA ŚRODOWISKA

Data: 20.10.2017r.
Temat: Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko
Prowadzący: dr inż. Anna Kowalska

 W skrócie: Górnictwo odkrywkowe od wielu lat kojarzone jest wyłącznie
z negatywnymi oddziaływaniami na większość komponentów środowiska oraz
z dużą uciążliwością dla miejscowej ludności. Wiele opracowań naukowych porusza temat szkód, podczas gdy nie eksponuje się pozytywnych aspektów górnictwa. Odzwierciedla się to głównie w artykułach i forach na lokalnych stronach internetowych, gdzie opisywane są jedynie zniszczenia w środowisku. Faktem jest również to, że wiele z tych wypowiedzi dotyczy zaniedbań przedsiębiorców oraz nielegalnej eksploatacji. Również w Standardowych Formularzach Danych, opisujących obszary Natura 2000, górnictwo odkrywkowe wymieniane jest głównie jako zagrożenie dla chronionych gatunków roślin i zwierząt. Negatywne skutki są długotrwałe i bardziej widoczne, ale nie oznacza to, że pozytywne skutki nie istnieją. W referacie autorka postara się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób górnictwo odkrywkowe może wpłynąć pozytywnie na środowisko i w jakich przypadkach jest to możliwe.

Data: 17.11.2017r.
Temat: Nanocząsteczki w środowisku
Prowadzący: dr hab. Janusz Fyda

 W skrócie: Nanotechnologie i nanoprodukty znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia człowieka. Chociaż korzyści z ich stosowania w przemyśle i gospodarstwie domowym nie podlegają dyskusji, wciąż niewiele wiadomo
o występowaniu, drogach rozprzestrzeniania i wpływie nanoodpadów na organizmy żywe i środowisko naturalne. W trakcie wykładu przedstawione będą podstawowe rodzaje zaprojektowanych i wytwarzanych przez człowieka nanocząstek jak również aktualny stan wiedzy dotyczący ich obecności w środowisku, szkodliwości oraz możliwości dezaktywacji i usuwania.

 Data: 15.12.2017r.
Temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek
Prowadzący: dr Mariusz Klich

 W skrócie: Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb
w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska
na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady
z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich
15 lat.

 Data: 19.01.2018r.
Temat: Aktualne problemy ochrony atmosfery
Prowadzący: dr inż. Marek Chyc

W skrócie: Do powietrza atmosferycznego każdego dnia wprowadzane są olbrzymie ładunki zanieczyszczeń. Jednak dzięki procesom samooczyszczania zanieczyszczenia mogą być rozkładane bądź usuwane z atmosfery. Samooczyszczanie atmosfery zwykle prowadzi do wtórnego zanieczyszczenia gleby
i wód, gdyż jak wiadomo „w przyrodzie nic nie ginie”. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe problemy z zakresu ochrony atmosfery: smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze. Poruszona zostanie problematyka jakości powietrza w Tarnowie na tle Polski i Europy. Na zakończenie odbędzie się dyskusja w której słuchacze będą mieli możliwość przedstawienie poglądów na stan powietrza w swojej okolicy oraz propozycji zmian i działań służących poprawie aktualnego stanu. Jakość powietrza dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas przyczynia się do jego zanieczyszczania i każdy go potrzebuje. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska mówi, że „powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu”, dlatego dbajmy o powietrze jako składnik środowiska by nie zagrażało nam samym – będzie brzmiało przesłanie tego spotkania.

Data: 16.03.2018r.
Temat: Biotechnologia w ochronie i rekultywacji środowiska
Prowadzący: mgr Monika Olchawa-Pajor

Data: 20.04.2018r.
Temat: Przyczyny i skutki zmian klimatu
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Kozłowski

szczegóły na stronie:

http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/ochrona-srodowiska/tarnowskie-piatki-ochrony-srodowiska/