Kontakt

Adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

NIP: 873-26-79-395

REGON: 851634303

e-mail: pwsz@pwsztar.edu.pl

www: pwsztar.edu.pl

Tel.:
014 6316620 – centrala, portiernia – Budynek główny (budynek A)
014 6316625 – portiernia – Pawilon biblioteczno-dydaktyczny (budynek B)
014 6316628 – portiernia – Centrum Nowoczesnych Technologii-Instytut Politechniczny (budynek C)
014 6310700 – portiernia – Instytut Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe, kryta pływalnia (budynek E, F)
014 6310701 – portiernia – Instytut Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny (budynek G)
014 6316600 – fax

Instytuty – kontakt

Pracownicy – kontakt

NAZWA JEDNOSTKI TELEFON POKÓJ NR E-MAIL
Rektorat PWSZ w Tarnowie 014 63 16 500 A112 Rektorat
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki 014 63 16 503 A116 Sekretariat
Sekretariat Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju 014 63 16 533 A116 Sekretariat
Sekretariat Prorektora ds. Ogólnych 014 63 16 681 A113 Sekretariat
Dział Toku Studiów 014 63 16 505 A017 DTS
Dział d/s Jakości Kształcenia 014 63 16 538 A216 Dział d/s Jakości Kształcenia
Dział Pomocy Materialnej 014 63 16 565 A030
Kancelaria 014 63 16 629 A113 Kancelaria
Dziennik Podawczy 014 63 16 601,
fax 014 63 16 600
A024
Rzecznik Prasowy
Biuro Promocji
014 63 16 588,
014 63 16 602,
014 63 16 603
A106 Rzecznik Prasowy
Biuro Promocji
Kwestura 014 63 16 604,
014 63 16 606,
014 63 16 607,
014 63 16 608
A014 Kwestura
Dział Spraw Osobowych 014 63 16 610,
014 63 16 611
A019 Dział Spraw Osobowych
Dział Techniczny 014 63 16 615 A018
Biblioteka 014 63 16 582 B130 Biblioteka
Czytelnia 014 63 16 583 B135
Studium Pedagogiczne 014 63 16 527 A206
Studium Języków Obcych 014 63 16 555 A328 SJO
Kursy Językowe 014 63 16 555 A328 Kursy językowe
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 014 63 16 568 A117 UCEU
Dział Współpracy z Zagranicą 014 63 16 614 A122 Współpraca z zagranicą
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 014 63 16 612 A016 Zamówienia publiczne
Sekcja Inwestycji 014 63 10 710 E100a Inwestycje
Biuro Karier, Projektów i Współpracy 014 63 16 613,
014 63 16 627
C300e BKPiW
Dom Studenta 014 63 16 902
Rada Uczelniana Samorządu Studentów 014 63 16 508 A023 Rada Samorządu Studentów
Dział Obsługi Informatycznej 014 63 16 523 A202 Dział Obsługi Informatycznej
Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych
014 63 16 598
pon., wt., środ. w godz. 15.30 – 18.00
A122 Pełnomocnik
Kierownik Studiów Podyplomowych 014 63 16 506
piątek w godz. 14.00 – 14.45
A320


Sekretariaty Instytutów:

INSTYTUT TELEFON POKÓJ NR E-MAIL
Instytut Humanistyczny – filologia polska 014 63 16 550 A021 Instytut Humanistyczny
Instytut Humanistyczny – filologia angielska niestacjonarna 014 63 16 543 A022 Instytut Humanistyczny
Instytut Humanistyczny – filologia angielska stacjonarna 014 63 16 551 A022 Instytut Humanistyczny
Instytut Humanistyczny – filologia germańska, filologia romańska 014 63 16 543 A022 Instytut Humanistyczny
Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 014 63 16 560
014 63 16 561
014 63 16 578
A027 Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy 014 63 16 530
014 63 16 531
A026 Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
Instytut Ochrony Zdrowia 014 63 10 770
014 63 10 771
014 63 16 779
G09 Instytut Ochrony Zdrowia
Instytut Politechniczny 014 63 16 510
014 63 16 511
C07 Instytut Politechniczny
Instytut Sztuki 014 63 16 661 A231 Instytut Sztuki

 

ozn. nr pomieszczeń:
A – Budynek główny
B – Pawilon dydaktyczno-biblioteczny
C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny – pawilon dydaktyczny
D – Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny – pawilon laboratoryjny
E – Instytut Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe
F – Instytut Ochrony Zdrowia – kryta pływalnia
G – Instytut Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny

 

A – Budynek główny

Wyświetl większą mapę

B – Pawilon dydaktyczno-biblioteczny

Wyświetl większą mapę

C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny – pawilon dydaktyczny
D – Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny – pawilon laboratoryjny

Wyświetl większą mapę

E – Instytut Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe
F – Instytut Ochrony Zdrowia – kryta pływalnia
G – Instytut Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny

Wyświetl większą mapę