Niepełnosprawni

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Ryszard Mysior

kontakt: 14 63 16 684; 666 93 70 84
osobiście A011: środa – czwartek od 16.00

Dokumenty

Konferencja – Niepełnosprawni na rynku pracy

Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (wraz z opiekunem) konferencja jest bezpłatna

Rejestracja na stronie: http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz wskazania właściwego kierunku działań zmierzających do aktywizacji zawodowej jak największej liczby osób niepełnosprawnych, wśród której są również nasi studenci.

Załączniki

Informacje o stypendiach dla osób niepełnosprawnych